hieu

Hem » Blogg » Mindre återhämtning under arbetsdagen för kvinnor

Mindre återhämtning under arbetsdagen för kvinnor

Upplagt den
Varför kvinnor är mer sjukskrivna än män är ett mysterium som har diskuterats mycket. För ett par år sedan fastslog SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) att skillnaden inte beror på att kvinnor skulle vara klenare än män. Vid samma belastning utraderas skillnaden. SBU är ju en av de tyngsta instanserna när det gäller att utvärdera forskningsläget, så den diskussionen bör väl vara avslutad nu.

Därefter visade Försäkringskassan att skillnaden i sjukskrivning blir tydlig efter andra barnets födelse. Det har vänt blickarna mot det obetalda arbetet i hemmet som förklaringsmodell. Kvinnor får sämre återhämtning hemma.

Återhämtning på jobbet minskar sjukrisk

Nu kommer en studie som visar att det skiljer sig stort mellan könen vad gäller möjlighet till återhämtning under arbetsdagen. Och denna skillnad har tydligt samband med sjukskrivningsgrad. Det handlar både om huruvida det går att ta mindre pauser och hur i hur hög grad man kan påverka arbetets upplägg och innehåll.

Hur detta kan skilja sig så mycket mellan könen beror på att kvinnor och män arbetar i olika branscher. Speciellt i vård och omsorg finns problem med för lite återhämtning under dagen. Men forskarna har också sett att män och kvinnor behandlas olika på samma arbetsplats.

Den här forskningen är givetvis väldigt intressant. Detta borde gå att åtgärda. Det är något väldigt konkret och inte särskilt dyrt, att se till att det finns utrymmer för pauser. Därmed inte sagt att det är lätt i alla verksamheter.

Forskaren bakom studien heter Mats Hagberg och är professor i arbetsmedicin vid Göteborgs universitet.

Här kan du läsa en intervju med honom i tidningen Du & Jobbet >>