Metodicum rehabdagar

Välkommen till årets mötesplats för dig som jobbar med arbetsplatsinriktad rehabilitering

Hur kan vi tillsammans minska sjukfrånvaron?

Metodicum rehabdagar är en mötesplats för alla som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att spegla vad som händer inom området sjukförsäkring och rehabilitering. Vi arrangerar i år konferensen för 13:de gången.

I år kommer temat att vara psykisk ohälsa, och hur vi kan samverka för att förbygga och hantera den på ett bra sätt. Vi arbetar för fullt med programmet och det kommer att uppdateras efter hand.

Här kan du läsa lite om Metodicum rehabdagar 2018

Även i år har vi glädjen att välkomna Laura Hartman som moderator! Laura är docent i nationalekonomi, tidigare bla. ledamot i Kommissionen
för jämlik hälsa, analyschef på Försäkringskassan och ordförande för Tillitsdelegationen. Idag arbetar hon med frågor kring styrning och ledning av offentlig sektor.