hieu

Hem » Blogg » Mer om rehab och arbetshälsa i Almedalen

Mer om rehab och arbetshälsa i Almedalen

Upplagt den
Utan att göra anspråk på att ha en fullständig lista kommer här några Almedalsseminarier som jag tycker verkar intressanta utifrån vårt ämne: Problemen ingen löser på egen hand, om samverkan för välfärden. Om social hållbarhet och tillit Arrangeras av samordningsförbunden och tar upp hur man kan arbeta med samverkan och rehab för dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Psykisk ohälsa och arbete – en (o)möjlig kombination? Arrangeras av Försäkringskassan. Här handlar det om vad som behövs för att vända trenden att psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukskrivningarna. Hur har utvecklingen sett ut? Vad beror det på? Är sjukskrivning bra eller dåligt vid psykisk ohälsa? Här medverkar några arbetsgivarrepresentanter, bland annat från Torsby kommun som har gjort ett fantastiskt arbete med att vända höga sjuktal bland sina anställda, något som jag hoppas återkomma till i ett senare inlägg. Vision ordnar seminariet Hur minskar vi sjukskrivningarna i kvinnodominerade sektorer? Det är ju i de kvinnodominerade sektorerna som de högsta sjukskrivningsnivåerna förekommer och då både bland män och kvinnor, så detta ämne är mycket centralt för regeringens ambition att minska sjuktalet. Vara frisk eller jobba? kallar Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa sitt seminarium som tar upp lite mer filosofiska aspekter på arbetshälsa som: Hur bra måste vi må? Är vi säkra på att arbete alltid är hälsofrämjande?