hieu

Hem » Enkäter » Samarbetspartners och referenser

Våra Facilitatorer

Hans Blücher, Leg psykolog, Coachinhead
Från 2006 till 2016 arbetade Hans på Volvo AB på individ, team och organisationsnivå. Kartläggning och utveckling av organisationens prestationsförmåga var det han arbetade mest med. De sista två åren var han ledare för en global expertgrupp inom psykosocial arbetsmiljö & hälsa.

Gabriel Oxenstierna, Forskare, Docent i psykologi, tel 0586-421 09 e-mail goxe@kth.se
En av upphovsmännen till enkäten ”Det nya arbetslivet”. Utvecklat metoder och verktyg för primär stressprevention.

Tuija Havela, Teknologie magister i arbetsmiljöutveckling vid KTH
Utvärderat framgångsfaktorer vid arbetsmiljöinterventioner på ett multinationellt svenskt företag inom verkstadsindustrin. Affärsansvar, sälj- team- och ledarutveckling i Europa och Mellan Östern för Metso Automation. Koordinering av arbetsmiljöfrågor inom hälsa och säkerhet i Zinkgruvan Mining i Askersund.

Lars Lundström, Affärsutvecklare, Succedo AB
Stödjer och utbildar kring processer för förändring i organisationer. Tillhandahåller en ”verktygslåda” för att man med personalens delaktighet stegvis ska lyfta verksamheten till ett önskat läge, där slutresultatet också syns i lönsamheten. Lars är sedan två år samarbetspartner med Metodicum AB.

Ett urval av samarbetspartners och kunder som använder vår metod

Ewa Wik, Personalutvecklare, Malung Sälens kommun
Malungs kommun har sedan 2012 använt enkäten ”Det nya arbetslivet” på hela sin personal

Anna-Karin Petursson, Arbetsmiljöchef, PEAB anläggning AB
PEAB anläggning har på en enhet gjort kartläggning samt interventioner med goda resultat

Annelie Vissgården, VD, Adleva AB
Adleva har sedan 2014 jobbat med enkäten ”Det nya arbetslivet” på ett systematiskt sätt hos sina kunder.

Johan Strömbäck, Avdelningschef, Kommunhälsan Luleå

Rose-Marie Holm Backman, Företagssköterska, Norrbottens Läns Landsting, Företagshälsan Luleå

Fredrik Mannheimer, VD, Hela företagshälsovård AB