hieu

Hem » Enkäter » QPS-Nordic

Klassiskt forskningsverktyg med nordisk referensdatabas

QPS-Nordic är ett enkätverktyg för kartläggning av den psyko-sociala arbetsmiljön. Verktyget utvecklades av forskare 1994 på uppdrag av Nordiska ministerrådet, och har sedan dess används både för organisationsutveckling och för forskning. QPS-Nordic tar upp faktorer på arbets-, organisations- och individnivå. På organisationsnivå skiljer det på hela organisationen och gruppnivå.

Frågorna i QPS-Nordic är väl testade både vad gäller reliabilitet och validitet. Referensdatabas finns från olika branscher i fyra olika nordiska länder (Danmark, Norge, Finland och Sverige). Verktyget kan alltså användas för undersökningar i många olika sammanhang. Idag används det mest för forskning

Vill du ha en kostnadsfri pdf-version av formuläret är du välkommen att kontakta Jonas Gustafsson, kontaktuppgifter till höger. Vi hjälper dig gärna med distribution av formulär, bearbetning av svar och framtagning av rapporter. Hör av dig till Jonas för att få ett kostnadsförslag.

Vi rekommenderar idag verktyget Det nya arbetslivet istället för QPS-Nordic. Det nya arbetslivet är baserat på nyare forskning och på de arbetsmiljöteorier som används idag. En anledning att ändå använda QPS-Nordic kan vara att man vill följa upp en tidigare undersökning som använt det verktyget.

QPS-Nordic finns i en längre version med 123 frågor och i en kortare med 34 frågor (QPS+34).