hieu

Hem » Enkäter » Örebroformulär

Företagshälsovårdens klassiska formulär

Örebroformulären används till undersökningar både på individ- och gruppnivå. Varje enskilt formulär behandlar specifika frågor på en eller två sidor. Dessa formulär kan sedan sättas ihop för att täcka in de områden man vill undersöka. De är främst anpassade för företagshälsovården. Örebroformulären finns  även som webbformulär.

Örebroformulären började utvecklas på 1970-talet vid Örebro Universitet. De grundar sig på forskning med validerade och reliabilitetstestade frågor. Resultaten av en undersökning kan jämföras mot vår omfattande referensdatabas från tidigare undersökningar.

Metodicum AB äger rättigheterna till Örebroformulären. Beställning av dessa formulär ska därför alltid ske genom oss.

Örebroformulär

Försättsblad 200 D
Bakgrundsfaktorer
Miljöfrågor 202 D
Sjukdomshistoria 003 D
Symptomfrågor 004 D
Besvär från rörelseorganen 007 D
Hälsotillstånd nyanställning 001 AD
Miljöfrågor nyanställning 002 AD
Besvär från nacke, skuldra, axlar 214-215 D
Psykosocial arbetsmiljö 008 D
Luftrörsbesvär 009 D
Luftrörsbesvär och rökanamnes 010 D
Neuropsykiatriska symptom 012 D
Hudbesvär 216 C
Hudbesvär 217 C
Vibrationsbesvär 218 C
Vibrationsbesvär 219 A