hieu

Hem » Enkäter » Forskning om stressprevention på arbetsplatser

Forskning om stressprevention på arbetsplatser

Metodicumenkät i evidensbaserad metod för minskad stress på organisationsnivå

Metodicum har tillsammans med KTH och företagshälsovården Alviva genomfört forskningsprojektet ”Stress prevention project”. Ohälsa orsakad av stress är ett växande problem på våra arbetsplatser. Det finns forskning och metoder för att hjälpa individer som drabbats. Däremot finns stora kunskapsluckor i hur man kan jobba förebyggande och på organisatorisk nivå. Forskningsprojektet har som mål att ta fram metoder för att identifiera och eliminera organisatoriska rotorsaker till stress, men också verktyg för att arbeta förebyggande, i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Projektet genomförs vid ett pilotföretag, ett av Sveriges mest kända, multinationella, högteknologiska tillverkningsföretag. I en rapport se länken nedan, kan du läsa om resultat från en av interventionsgrupperna.

Parallellt med projektet har KTH också tagit fram riktlinjer för hur man arbetar med primär stressprevention. Även den kan laddas ner, se länk nedan.

Det finns också en kunskapsöversikt som kan laddas ner.

Metodicum bidrar till forskningsprojektet med enkätverktyget Det nya arbetslivet. Enkäten utgör första steget i stress-saneringsarbetet. Den undersöker medarbetarnas hälsa, men identifierar också riskfaktorerna i organisationen. Enkätsvaren kan alltså ge besked om risker för ohälsa innan ohälsan uppstår, vilket gör Det nya arbetslivet till ett kraftfullt verktyg oavsett om man behöver jobba med intervention, prevention eller båda delar.

Projekttid
2012-2016

Forskningsledare
KTH (Kungliga Tekniska högskolan) enheten för ergonomi

Övriga medverkande
Metodicum AB
Alviva Företagshälsovård

Kontakt
Jonas Gustavsson, Metodicum 0586-421 06
Gabriel Oxenstierna, KTH
Hans Blücher, Alviva Företagshälsovård

Ladda ner rapporterna här

Åtgärder och implementering i ett stresspreventionsprojekt

Riktlinjer

Arbetsmiljöinterventioner med fokus på organisation, stress och ohälsa – en kunskapsöversikt