hieu

Hem » Enkäter » Redovisning

Boka en redovisning!

Vi redovisar gärna resultatet av er undersökning, vi använder oss av vår erfarenhet från de många undersökningar vi gjort och utgår alltid från de ledande arbetsmiljöteorierna. Ni får inte bara resultatet av er egen undersökning utan även en bakgrund till vad forskningen kommit fram till och vad i ert resultat som kan vara viktigt att tänka på.  Vi kan även hjälpa er med specifika problem som konflikthantering, stresshantering eller hur man systematiskt går till väga för att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön. Om det behövs så kan avancerade statistiska analyser göras för att ge en djupare information.

Vi hjälper er oavsett om ni är företagshälsovård eller privat arbetsgivare.