hieu

Hem » Enkäter

Enkäter för ett enklare arbetsmiljöarbete!

Våra verktyg och enkäter hjälper er att skapa en så bra och hållbar arbetsmiljö som möjligt, för en produktiv och lönsam organisation. För att förbättra arbetsmiljön krävs ett systematiskt arbetssätt som är anpassat till organisationens förutsättningar, medel och möjligheter. Därför har vi flera olika enkäter (se menyn till vänster). Era behov styr!

Forskning och beprövad erfarenhet

Metodicum har sedan 1970-talet varit ledande i Sverige när det gäller att med vetenskapligt validerade och reliabilitetstestade enkäter mäta hälsa, arbetsmiljö och arbetsförmåga i företag och organisationer. De flesta frågor som ingår i våra enkäter är validerade och framtagna genom forskning. Övriga bygger på beprövad erfarenhet.Våra metoder utvecklas i samarbete med forskare och experter.

Flexibla metoder och enkäter

Vad du vill mäta och hur du vill att undersökningen ska genomföras står i centrum. Våra enkäter är byggda i modulform, med en rubrik och efterföljande frågor. Med hjälp av dessa moduler kan du bygga en enkät som passar just dina behov och din verksamhet. Du kan också lägga till egna frågor. Undersökningen kan genomföras på webben, i pappersform eller en kombination av dessa. Du väljer. Vi kan även erbjuda samtliga formulär översatta till andra språk.

Resultatredovisning som du vill ha den

Du väljer själv hur du vill att resultaten ska redovisas. En lättöverskådlig tabell med gröna, gula och röda punkter eller avancerade analyser och diagram. Resultaten kan vidarebefordras direkt till er företagshälsovård. Vi kan också komma till er och hålla redovisningar i seminarieform. Tack vare vår stora referensdatabas kan era enkätsvar jämföras både med ett nationellt snittvärde och värden som gäller för just er bransch eller yrkesgrupp.

Enkelt för företagshälsovården

Vi har jobbat som leverantör till företagshälsovården de senaste 30 åren.  Därför är många av våra enkäter framtagna i samarbete med företagshälsovården, för att passa företagshälsovårdens arbetssätt.

Personlig service

Genom hela undersökningsprocessen finns vi till din hjälp, från behovsanalys och sammansättning av formulär utifrån dina behov och önskemål, till redovisning och, om ni önskar, stöd att komma igång med åtgärder. Vi svarar naturligtvis alltid på frågor via telefon och mail men kommer också gärna till er som stöd både före, under och efter undersökningen. Välkommen att kontakta oss, Meikel Jungner på 0586-421 17 eller meikel.jungner@metodicum.se eller Jonas Gustafsson på 0586-421 06 eller jonas.gustafsson@metodicum.se