hieu

Hem » Blogg » Kritik mot Försäkringskassans utredningar

Kritik mot Försäkringskassans utredningar

Upplagt den
I en färsk rapport riktar Inspektionen för socialförsäkringen kritik mot Försäkringskassans avstämningar vid sjukskrivningsdag 90 respektive 180. Inspektionens undersökning visar dels att dessa avstämningar inte görs i 100% av alla sjukskrivningsärenden. Men framförallt visar den att utredningarna inte håller tillräckligt hög kvalitet. Grundsyftet med avstämningarna i rehabiliteringskedjan är ju att utreda om den sjukskrivnes kvarvarande arbetsförmåga kan tas tillvara på något sätt, i det egna arbetet med anpassning, i något annat arbete på arbetsplatsen eller i något annat arbete som förekommer på den öppna arbetsmarknaden. Men i många fall är det just dessa utredningar som saknas i de ärenden som inspektionen granskat. Här kan du läsa rapporten från Inspektionen för Socialförsäkringen>>