hieu

Hem » Blogg » Kortare eller ingen sjukskrivning vid psykisk ohälsa

Kortare eller ingen sjukskrivning vid psykisk ohälsa

Upplagt den
I januari kommer det nya försäkringsmedicinska beslutsstödet. Den största förändringen gäller rekommendationerna för sjukskrivning för psykiska diagnoser. I dessa fall rekommenderas deltids sjukskrivning, kortare sjukskrivning eller ingen sjukskrivning alls i större utsträckning än tidigare. Det här skriver läkartidningen om här. Det är väl underbyggt i forskningen att sjukskrivning i sig inte är hälsofrämjande, men ett förhållningssätt med restriktiva sjukskrivningar måste enligt min mening kompletteras med åtgärder och insatser på arbetsplatsen, annars finns det stor risk för att den sjuke kommer i kläm.