hieu

Hem » Konsulttjänster

Våra konsulter

Du kan boka våra konsulter för interna och företagsanpassade utbildningar.

Thomas Aronsson

Thomas Aronsson

Thomas Aronsson är strategiekonom, författare och konsult med inriktning mot arbetets ekonomi. Hans spetskompetens är en blandning av företags- personal- och samhällsekonomi. Uppdragen är ofta av utredningskaraktär med politisk inriktning eller för styrning och ledning av organisationer. Uppdragsgivare finns inom alla sektorer.

Tillsammans med kollegan Claes Malmquist, är Thomas författare till bl. a böckerna Rehabiliteringens Ekonomi (1991, 1996, 2002), Personalavveckling och personalekonomi (1992), Personalekonomi och etik (1992) samt Hälsobokslut – modell utifrån arbetsplatsens behov (2003, 2004).

I Metodicums regi håller Thomas Aronsson i utbildningen Personalekonomi samt medverkar i Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Thomas Aronsson, konsultprofil

Sven Fernlund-Skagerud

Sven Fernlund-Skagerud

Sven Fernlund-Skagerud är antagligen den person i Sverige som vet mest om införande av heltid och arbetstidsmodell. Han har lett projekten med att införa heltid i Hofors, Avesta och i Bengtsfors. Han har föreläst i en mängd sammanhang om heltid och arbetstidsmodell och har varit inblandad som rådgivare eller konsult i många kommuners processer.

Sven har en bakgrund som enhetschef inom äldreomsorgen. Därifrån har han kommit att arbeta med utveckling och utredning av kommunal verksamhet. Han har varit med om att införa olika kvalitetssystem och arbetstidssystem. Sven har alltså erfarenhet av hur den kommunala sektorn fungerar från insidan.

Sven Fernlund-Skagerud, konsultprofil

Jan-Åke Brorsson

Jan-Åke Brorsson

Det Jan-Åke Brorsson inte vet om rehabiliteringsprocessen är knappt värt att veta. Han har arbetat på hög nivå med frågor om rehabilitering och sjukförsäkring sedan mitten av åttiotalet. De senaste åren har han varit konsult och rådgivare i rehabprocessen. Han har bland annat varit uppskattad moderator för Metodicums konferenser i ämnet.

Jan-Åke har en bakgrund från Försäkringskassan och var huvudsekreterare för Sjuk- och arbetsskadekommittén i mitten av nittiotalet. Han övergick sedan till att vara direktör för dåvarande Försäkringskasseförbundet.

I Metodicums regi håller Jan-Åke Brorsson i utbildningen Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och är moderator på utbildningen Rehabiliteringens lagar och på den årliga konferensen Metodicum rehabdagar.

Jan-Åke Brorsson, konsultprofil

Gabriel Oxenstierna

Gabriel Oxenstierna

Gabriel Oxenstiernas forskning har som huvudinriktning den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för de anställdas hälsa. Hans fokus är arbetets- och arbetsplatsens stressorer. Genom det mätinstrument (Det nya arbetslivet) som han, tillsammans med en forskargrupp, har utvecklat kan man upptäcka riskfaktorer för psykosocial ohälsa innan den uppstår.

I sin senare forskning har han också studerat sambanden mellan konflikter, vuxenmobbning och ohälsa och hur organisatoriska förändringar på arbetsplatsen som personalnedskärningar eller expansioner påverkar arbetshälsan.

För Metodicum arbetar Gabriel Oxenstierna som forskaransvarig för medarbetarundersökningen Det nya arbetslivet.

Gabriel Oxenstierna, konsultprofil

Berit Bäckström

Berit Bäckström

Berit Bäckström är arbetsmiljökonsult, lärare och företagssköterska.

Hon föreläser bland annat inom ämnena: Den goda arbetsmiljön; Skratt o hälsa, skrattets betydelse för hälsan; Livsstilsfrågor; Stressens påverkan på hälsan.

I Metodicums regi medverkar Berit Bäckström i utbildningen Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Berit Bäckström, konsultprofil

Christine Beckman

Christine Beckman

Christine Beckman arbetar med att utbilda yrkesverksamma personer i att förstå kulturskillnader och kommunicera och samarbeta över kulturgränser. Det kan handla om att göra affärer med andra länder, att leda mångkulturella arbetsgrupper eller hur man som inflyttad får grepp om den svenska managementkulturen.

Christine är uppvuxen på Mauritius och har studerat och arbetat i Storbritannien, Frankrike, Island och Kongo-Kinshasa. Hon har genom åren utbildat och coachat om att hantera kulturskillnader på både stora och små företag. Tillsammans med Jenny Forsling är hon författare till boken Från kulturkrockar till kulturmöten som nominerades till årets HR-bok när den kom ut 2009.

I Metodicums regi håller Christine i utbildningen Interkulturell kommunikation på arbetet

Christine Beckman, konsultprofil