Konflikter och svåra samtal i arbetslivet

Välkommen till två utbildningsdagar för dig som är chef eller ledare och vill utveckla din förmåga att hantera konflikter och svåra samtal på jobbet. Utbildningen ger dig färdigheter och metoder från arbetspsykologin.

Många tvekar inför att ta tag i jobbiga samtal eller känner sig osäkra på hur man tar sig an konflikter i arbetsgruppen. Den goda nyheten är att det finns verktyg och metoder som hjälper dig att bli trygg i dessa situationer – och framföra allt: att du vågar ta tag i dem. Med denna kunskap och förmåga i bagaget blir du rejält stärkt i din yrkesroll och lägger samtidigt grunden för en kommunikativ och god arbetsmiljö.

Välj att gå en eller två dagar beroende på ditt behov!

Dag 1 Svåra samtal

Det ingår i arbetslivet att ibland ta samtal som känns obekväma och svåra, speciellt om du är chef eller ledare. Dessa situationer kan vara så ångestladdade att många gör allt för att undvika dom. Men det beteendet riskerar att försämra arbetsmiljön, hindra ett effektivt samarbete och leda till betydande kostnader.

Genom teori, reflektion, diskussioner och framför allt praktisk övning hjälper den här utbildningen dig att bli tryggare i svåra samtal, oavsett tidigare erfarenhet.

Du får modeller som hjälper dig att själv reflektera över och förbättra din samtalskompetens.

Programinnehåll:

 • Planering, förberedelse och genomförande
 • Skapa förutsättningar för kommunikation, bra bemötande och respekt
 • Bli medveten om dina egna styrkor, svagheter och blinda fläckar
 • Hantera känslor och reaktioner hos dig själv och andra
 • Få ökad förståelse för hur egenskaper som mod samt tillitsbyggande hjälper dig att hantera svåra samtal

 

Dag 2 Konflikthantering

Är du också osäker på din förmåga att hantera konflikterna som brukar dyka upp när människor ska jobba ihop? Trivsel, tillit och trygghet i gruppen är målet – men hur gör man konkret?

Den här kursen vänder sig till dig som är chef, arbetsledare och andra som vill lära sig mer om hur man dels förebygger konflikter, dels hanterar dem om de väl är ett faktum. Du får lära dig gruppsykologi, hur ditt beteende påverkar tilliten och hur du undviker missförstånd genom att informera rätt.

Kursen innehåller såväl praktiska övningar, som teori, reflektionsövningar och grupparbete. Du får också en checklista för en fungerande arbetsorganisation.

De flesta konflikter går att lösa – lär dig hur!

Programinnehåll

 • Introduktion till ämnet konflikter
 • Min erfarenhet av konflikter – vi inventerar erfarenheter
 • Förebygg så här
 • Hantera information för att undvika missförstånd
 • Grupper och grupprocesser
 • Vad hindrar gruppers beslutsprocesser?
 • Drivkrafter bakom konflikter
 • Metoder och verktyg för konflikthantering
 • Träna på att samtala i konfliktsituationer
 • Sammanfattning av dagen

 

Hålltider dag 1 och 2

09.00 samling med smörgås och kaffe

09.30 utbildningen startar

12.00-13.00 gemensam lunch

14.30 fika

17.00 avslutning och diplomutdelning

 

Visa program