Karriärutveckling, certifieringsutbildning

En organisation med ”rätt person på rätt plats” har goda förutsättningar att lyckas. Men i en kunskapsintensiv tid, där både arbetsroller och människor utvecklas i hög takt, behöver arbetsgivare arbeta aktivt för att det läget ska bestå. Här är karriärutveckling ett viktigt verktyg!

Allt fler inser att karriärutveckling är en strategisk fråga, inte bara för individen utan också för arbetsgivaren. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att ha motiverade medarbetare och om att ha förmåga att möta en framtid med nya utmaningar.

Karriärutveckling kan ingå i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och bidra till minskad ohälsa på grund av inlåsning. Det är en positiv del i ett omställningsarbete och också ett sätt att inventera interna resurser för att möta framtidens krav.

Välkommen till en utbildning där du lär dig en strukturerad och effektiv metod för att arbeta med karriärutveckling. Det kan vara internt i en organisation eller som konsult/karriärcoach.

Karriärutveckling, certifieringsutbildning

I utbildningen får du en utförlig presentation av metodens tre steg: inåt, utåt och framåt. Dessutom genomför du själv programmet enligt metoden. Det ger dig kunskap i hur du kan applicera metoden på andra. I anslutning till utbildningen får du också möjlighet till två timmars personlig, individuell handledning.

Vi går i utbildningen också igenom aktuell forskning om karriärutveckling och de teorier som metoden grundar sig på. Dessutom tar vi upp hur man handleder och stöttar andra i en karriärutvecklingsprocess.

För att bli certifierad krävs att du genomför och presenterar en karriärrådgivningsprocess enligt programmets metod. Du arbetar med två personer, och redovisar det ena caset i en examination.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar med personalfrågor, tex som HR-partner. Dessutom är den aktuell för dig som idag arbetar med karriärfrågor och utveckling för medarbetare, tex som chef eller som konsult inom organisation, ledarskap och personal.

Utbildningen genomförs i samarbete med Starck&Partner.

 

Kursupplägg

Kurstillfälle 1, två dagar

  • Vad är karriärutveckling och varför är det viktig?
  • Forskning om karriärutveckling
  • Vilka teorier finns om karriärutveckling och vilka är utgångspunkterna för programmet?
  • Karriärutvecklingens första steg: Inåt. Vi tittar på värderingar karriärmönster, drivkrafter, kompetensfärdigheter, egenskaper, feedback och intresseprofil och jobbar med oss själva som exempel.
  • Andra steget: Utåt. Vi identifierar möjliga utvecklingsvägar, och tittar på hur man bedriver informationsinhämtning, omvärldsanalys och personlig marknadsföring.
  • Tredje steget: Framåt. Hur konkretiserar man visionen och gör en utvecklingsplan?
  • Hur går det till att hjälpa andra genom karriärrådgivning?
  • Genomgång av uppgiften som ingår i examinationen. Hur kan man arbeta med att rekrytera personer? Vad är viktigt att tänka på?

Hålltider: 
Dag 1
9.00-9.30 samling med kaffe och smörgås
12-13 lunch
14.30-15.00 fika
17.00 slut
Dag 2
8.30 start
10.00 förmiddagsfika
12-13 lunch
14.30-15.00 eftermiddagsfika
16.30 slut

Egen handledning
Efter kurstillfället har deltagarna möjlighet att få egen handledning och bolla sin egen karriärutvecklingsprocess och profil som de tagit fram under kursen och få konkreta råd för fortsatt arbete. Handledningen bokas in med handledaren och är två timmar. Den kan med fördel genomföras hos Starck & Partner eller via Teams.

Praktisk träning
Du väljer ut två personer som ska ingå i ditt pilotprojekt där du ska genomföra en karriärrådgivning efter programmets steg. En av dessa ”piloter” presenterar du vid examinationsdagen för att erhålla certifiering.

Kurstillfälle 2: Examination och certifiering, en dag
Efter 5 veckor ses vi igen. Under detta tillfälle presenterar varje deltagare ett av sina pilotuppdrag. Examinationen grundar sig på hur väl du genomfört karriärprogrammet och presenterar profilen i enlighet med programmet.

Visa program