hieu

Hem » Hälsobokslut online » Bakgrund

Startade med ambitionen att halvera sjukfrånvaron

År 2001 presenterade den dåvarande regeringen ett 11-punktprogram för att halvera sjukfrånvaron till 2008. En av de elva punkterna hette “Hälsobokslut som ett steg på väg till personalekonomisk redovisning”. I samband med detta fick personalekonomerna Thomas Aronsson och Claes Malmquist ett anslag av Näringsdepartementet för att utveckla ett hälsobokslut. Modellen presenterades i boken Hälsobokslut – modell utifrån arbetsplatsens behov (2003). Under de närmast följande åren höll Thomas och Claes ett stort antal utbildningar kring denna modell.

Hälsobokslutet blir ett IT-system

År 2006 utvecklade vi ett webbaserat system, Hälsobokslut online, för att företag och organisationer skulle kunna ta fram egna hälsobokslut på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt.

Det kom aldrig något lagkrav på personalekonomisk redovisning eller hälsobokslut, utan det stannade vid ett krav på att redovisa sjukfrånvaro i bokslutet. Men hälsobokslut är fortfarande ett viktigt strategiskt verktyg för företag som tar hälso- och arbetsmiljöfrågor på allvar!