hieu

Hem » Hälsobokslut online

Hälsobokslut online

Vet du vad ohälsan kostar?

Vill du veta hur mycket ohälsa och sjukfrånvaro kostar ditt företag och hur utvecklingen ser ut? Funderar du över effekter av arbetsmiljösatsningar/ organisationsförändringar/ ledarutvecklingsprogram? Vill du kunna mäta och redovisa hälsosituationen, hälsoutvecklingen och dess effekter i företagsekonomiskt riktiga nyckeltal? Då är Metodicum hälsobokslut för dig!

Skaffa goda förutsättningar för strategiska beslut!

Metodicum hälsobokslut hjälper dig att öka lönsamheten för ditt företag eller din organisation genom att lyfta frågan om medarbetarnas hälsa. Bokslutsmodellen är kostnadseffektiv. Den är enkel att införa och använda för att styra hälso- och arbetsmiljöarbetet. Du får fram information om vad som behöver förändras på ett överskådligt sätt. Hälsobokslutet är en del i ett systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete och ett steg mot en personalekonomisk redovisning.

Vi gör grovjobbet – ni fattar besluten!

Med Hälsobokslut online, vårt webbaserade IT-system, blir det enkelt att införa hälsobokslut. Vi gör jobbet med att ta fram underlag utifrån era förutsättningar och befintliga system. Ni kan koncentrera er på åtgärder och utveckling. Resultatet redovisas första gången av våra erfarna konsulter, och ni får stöd att tolka resultaten.

Läs boken och se systemet!

Lär dig mer om hälsobokslut i boken “Hälsobokslut – modell utifrån arbetsplatsens behov”

Vill du se själva systemet Hälsobokslut online, kontakta Veronika Törnqvist för en visning, över nätet eller på plats hos er.