Interkulturell kommunikation på arbetet

Interkulturell kommunikation, att förstå varandra och kunna samarbeta trots olika kulturell bakgrund blir en allt viktigare färdighet i arbetslivet. Välkommen till en praktisk och lösningsinriktad utbildningsdag om att förstå och hantera kulturskillnader på arbetsplatsen.

Många arbetsplatser har idag medarbetare, chefer, kunder eller intressenter med bakgrund i olika kulturer. Det ställer större krav på kommunikation och tydlighet. Med kunskap om kulturskillnader och hur de påverkar våra beteenden och värderingar minskar risken för fördomar och missförstånd.

Öka din kompetens i interkulturell kommunikation och låt mångkultur bli en styrka på din arbetsplats!

Ur innehållet

Vad är kultur?
Vad är kultur och vad är personlighet?
Vad finns under ytan? – isbergsmetaforen

Kunskap om kultursfärer
Prestationskultur jämfört med relationskultur
Prestationskultur jämfört med gruppkultur
Hur kan de olika kultursfärerna samarbeta?
Den exotiska svenska managementkulturen!

Samarbete över kulturgränser
Vad gör jag när människor beter sig konstigt?
Hur långt kan man anpassa sig till en ny kultur?
Praktiska råd och egna case

Hålltider

9.00 samling med kaffe och smörgås
9.30 utbildningen inleds, under dagen varvas föreläsning med diskussioner, frågor och övningar
12.00 gemensam lunch
13.00 utbildningen fortsätter
15.00 fika
15.30 utbildningen fortsätter
16.30 slut

Visa program