hieu

Hem » Nyheter » Hitta det som skapar stress i organisationen

Hitta det som skapar stress i organisationen

Upplagt den
När en medarbetare drabbas av stressrelaterad ohälsa letas ofta orsaken hos personen och många åtgärder handlar om att individen ska lära sig hantera stress. Organisationen där stressen har uppstått glöms ibland bort. Att få tag på rotorsakerna till stress - det är syftet med Metodicums enkät Det nya arbetslivet. Läs mer om forskningen bakom den, och den pågående forskningen för att hitta effektiva åtgärder. Läs mer i tidningen Arbetsliv>>>