hieu

Hem » Nyheter » Har du koll på vad du ska göra om en medarbetare blir sjuk?

Har du koll på vad du ska göra om en medarbetare blir sjuk?

Upplagt den
Det finns mycket att vinna på att som arbetsgivare ha koll på sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Ekonomiskt tjänar man på att när det behövs sätta in insatser tidigt. Och självklart är det bra för medarbetaren att få rätt hjälp i rätt tid. Dessutom vill väl de flesta vara goda arbetsgivare och följa lagar och regler.   Samtidigt är dessa frågor svåra. Reglerna ändras ofta. Det krävs samverkan med flera aktörer, t.ex. Försäkringskassan, facket och företagshälsa eller primärvård. Dessutom behöver arbetsgivaren redan från början ha det arbetsrättsliga spåret i åtanke om det tillslut blir aktuellt att avsluta tjänsten när inget mer kan göras.   Även den arbetsgivare som inte har så många rehabiliteringsfall behöver ha koll på sitt rehabiliteringsansvar den dag det inträffar. Vi erbjuder både en endagsutbildning När Kalle blev sjuk - från rehabilitering till hälsofrämjande och en mer djupgående tredagarsutbildning Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.