hieu

Hem » Blogg » Hälsoväxlingsförslaget går vidare till Lagrådet

Hälsoväxlingsförslaget går vidare till Lagrådet

Upplagt den
Idag går socialförsäkringsministerns förslag om hälsoväxling vidare som lagrådsremiss. Efter den inledande remissrundan har vissa ändringar gjorts. Bland annat har en bortre gräns införts, arbetsgivarens betalningsansvar upphör efter 2,5 år. Utgiftstaket för småföretagare har höjts och ett undantag har lagts till för allvarligt sjuka, till exempel med cancerdiagnoser. Här kan man läsa om ändringarna i en debattartikel av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på DN-debatt. Dock fortsätter kritiken att vara högljudd och redan ett dygn efter att nyheten släpptes ligger flera repliker ute på DN debatt.