Genomtänkta friskvårdssatsningar, en del i hälsoarbetet

Friskvårdssatsningar av olika slag är ett vanligt verktyg för organisationer i kampen mot ohälsan. Men vilken friskvård hjälper egentligen mot psykisk ohälsa och stress, de vanligaste problemen i arbetslivet? Och hur skapar man friskvårdssatsningar som engagerar alla? Går de att motivera ekonomiskt? Vilken roll spelar friskvård i arbetsmiljöarbetet i stort?

Välkomna till en inspirerande och tankeväckande konferens om hjärnan och rörelse, om motivation och om praktiskt hälsoarbete som en del i arbetsmiljöstrategin. Du får ett bra underlag för att skapa genomtänkta friskvårdssatsningar.

Program

Från 8.30 registrering och frukost

9.15 Välkomna inledning

9.30 Fysisk aktivitet, det viktigaste man kan göra för sin hjärna

Psykisk ohälsa är idag den största orsaken till sjukfrånvaro, samtidigt visar nyare forskning att hjärnan är det organ som gynnas allra mest av fysisk aktivitet. Konditionen påverkar såväl minne som koncentration, kreativitet och intelligens. Vad vet forskningen idag om hälsoeffekter av träning? Hur farligt är stillasittandet? Vad är en optimal träningsdos för hjärnan?

Anders Hansen, överläkare i psykiatri vid Sophiahemmet, författare

10.30 Kaffepaus

11.00 Varför vill inte alla vara med?

Om det nu är så hälsosamt att träna, varför gör inte alla det? Vad skapar motivation till motion och beteendeförändring hos individer? Går det överhuvudtaget att motivera andra? Är tvång en framkomlig väg? Är belöning bättre eller finns det andra vägar? Vad vet forskarna om psykologin bakom träning, motivation och hälsosatsningar?

Karin Weman Josefsson, universitetsadjunkt i psykologi vid Högskolan i Halmstad

12.00 Gemensam lunch

13.00 Att utvärdera friskvårdssatsningar personalekonomiskt

Hur kan man räkna på kostnader och intäkter för olika typer av insatser? Vilka intäktskällor är avgörande för att friskvårdsinsatser ska vara lönsamma?

Thomas Aronsson, personalekonom och författare till ett flertal böcker bland annat Hälsobokslut – en modell utifrån arbetsplatsens behov tillsammans med Claes Malmquist

13.45 Paus

14.00 Så lyckas du med det strategiska hälsoarbetet

Att kartlägga “vad är hälsa hos oss” och inte bara börja med frukt och friskvård, det är en grundsten i hälsostrategen Ann-Sofie Forsmarks budskap. Många organisationer behöver hantera både utmaningen med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön men också stillavarande arbetstagare eller arbetstagare som blir utslitna av fysiskt krävande arbeten. Det kräver en strategisk ansats som är väl förankrad i era unika utmaningar och möjligheter som organisation.  Hur träffar man rätt? Hur kan organisationer uppnå hållbar hälsa?

Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, föreläsare och poddare inom hållbar arbetshälsa

15.00 Konferensen avslutas med fika

Visa program