Genomtänkta friskvårdssatsningar, en del i hälsoarbetet

Friskvårdssatsningar av olika slag är ett vanligt verktyg för organisationer i kampen mot ohälsan. Men vilken friskvård hjälper egentligen mot psykisk ohälsa och stress, de vanligaste problemen i arbetslivet? Och hur skapar man friskvårdssatsningar som engagerar alla och som får effekt på sjukfrånvaron? Vilken roll spelar friskvård i arbetsmiljöarbetet i stort?

Välkomna till en inspirerande och tankeväckande konferens om hjärnan och rörelse, om motivation och om praktiskt hälsoarbete som en del i arbetsmiljöstrategin. Hör om aktuell forskning och lyckade exempel.

Välkommen till Westmanska palatset i centrala Stockholm, måndagen den 28 maj!

Program

Från 8.30 registrering, kaffe

9.15 Välkomna inledning

9.30 Fysisk aktivitet, det viktigaste man kan göra för sin hjärna

Psykisk ohälsa är idag den största orsaken till sjukfrånvaro, samtidigt visar nyare forskning att hjärnan är det organ som gynnas allra mest av fysisk aktivitet. Konditionen påverkar såväl minne som koncentration, kreativitet och intelligens. Vad vet forskningen idag om hälsoeffekter av träning? Hur farligt är stillasittandet? Vad är en optimal träningsdos för hjärnan?

Anders Hansen, överläkare i psykiatri vid Sophiahemmet, författare

10.30 Kaffe och smörgås

11.00 Varför vill inte alla vara med?

Om det nu är så hälsosamt att träna, varför gör inte alla det? Vad skapar motivation till motion och beteendeförändring hos individer? Går det överhuvudtaget att motivera andra? Är tvång en framkomlig väg? Är belöning bättre eller finns det andra vägar? Vad vet forskarna om psykologin bakom träning, motivation och hälsosatsningar?

Karin Weman Josefsson, universitetsadjunkt i psykologi vid Högskolan i Halmstad

12.00 Gemensam lunch

13.00 Under resan till en högpresterande och hälsofrämjande arbetsplats halverades sjuktalen på ett år!

Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga sänkte sjuktalen från 13 till 6,6 procent på ett år. Hör om ett praktiskt och konkret exempel kring en arbetsplats väg till en hälsofrämjande arbetsplats med stöd av självledarskap, dialog om och definition av hälsa och friskfaktorer, systematiskt arbetsmiljöarbete och rörelse på arbetstid.

Charlotta Edenvik, tidigare Arbetsförmedlingschef för Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga, Marie Johansson, hälsoinspiratör/arbetsförmedlare och Marika Åhrlin Företagssköterska/Rehabsamordnare på AB Previa, som varit en del av projektet

14.00 kort rörelsepaus

14.10 Så gjorde vi! Koll på sjukstatistiken och hälsoinspiration

Industriföretaget Lindab har utvecklat en egen modell för att jobba med hälsa och har lyckats sänka den totala sjukfrånvaron från 9 till 5,5%. Lindabmodellen tar ett helhetsgrepp som sträcker sig från en tydlig strategi för rehabilitering till utbildning och inspiration i livsstilsfrågor.

Maria Lindberg, HR-support och rehabiliteringsansvarig på Lindab, tidigare hälsoinspiratör.

14.50 Kaffe och kaka

15.20 Pusselbiten friskvård i ett strategiskt hälsoarbete

Att kartlägga “vad är hälsa hos oss” och inte bara börja med frukt och friskvård, det är en grundsten i hälsostrategen Ann-Sofie Forsmarks budskap. Många organisationer behöver hantera både utmaningen med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön men också stillavarande arbetstagare eller arbetstagare som blir utslitna av fysiskt krävande arbeten. Hur kan pusselbiten friskvård fogas in i helhet? Hur träffar man rätt i organisationens utmaningar? Hur kan organisationer uppnå hållbar hälsa?

Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, föreläsare och poddare inom hållbar arbetshälsa

16.00 Avslutning

Visa program