hieu

Hem » Nyheter » Gå utbildning hemifrån!

Gå utbildning hemifrån!

Upplagt den


Med anledning av den rådande situationen gällande Coronaviruset (Covid- 19) har vi valt att förlägga flertalet av våra utbildningar online i den mån det är möjligt. Du kommer fortfarande ha möjlighet att kommunicera dina frågor till kursledaren. Du är dock fortfarande välkommen att delta fysiskt, förutsatt att du är frisk. Våra utbildningslokaler har särskilda försiktighetsåtgärder vidtagits när det gäller hygien, mathantering och placering av deltagare i kurslokalen.

Vissa utbildningar lämpar sig ej att köra online, dessa flyttar vi fram till ett senare datum utan ombokningskostnad.

Vi informerar löpande alla våra kursdeltagare kring vad som gäller för just din utbildning.