Från deltidsnorm till heltidsnorm – bemanning och schema

När heltid blir norm i en kommunal verksamhet behöver sättet att bemanna och att schemalägga ändras. Ibland påverkas även själva arbetet, t.ex. tidpunkter för att genomföra olika arbetsuppgifter.

Om inte strategin kring bemanning och schemaläggning ändras, finns det stor risk att införandet av heltidsnorm medför oönskade effekter. Det kan leda till sämre arbetsmiljö, delade turer och skenande kostnader.

Välkommen till en praktiskt inriktad utbildning! Du som bemannar, schemalägger och verksamhetsleder får tips, råd och inspiration om hur man kan gå från deltidsnorm till heltidsnorm.

Utbildningen passar dig som arbetar med heltidsfrågan. Den passar också dig som har ansvar för frågor om bemanning och schema i organisationer som har heltid som norm.

Programinnehåll

Är vår verksamhet förberedd på heltidsarbete?
Heltid som norm
Handlingsplan SKL – Kommunal
Tänka heltid hela vägen
Budget i timmar

Vad finns det för risker?
För korta arbetspass
Delade arbetspass / Långa turer
Överlappning av arbetstid vid skiftbyte
Ökade personalkostnader
Lokala avtal där medarbetaren riskerar att bli skyldig tid
Chefer har för stora arbetsgrupper
Sjukskrivningar

Hur löser vi det här?
Personalbudget och bemanning behöver inte vara samma sak
Avtala en bra flexibel arbetstidsmodell
Längre arbetspass
Kan vi förändra på hur och när vi utför insatserna under ett arbetspass?
Gör en djupdykning och titta operativt på hur vi planerar vår bemanning och arbetsuppgifterna under dagen.
Ha en högre grundbemanning
Högre grundbemannings – mindre sårbarhet

Hålltider

9.00 samling med kaffe och smörgås
9.30 utbildningen inleds
12.00-13.00 gemensam lunch
14.30 fika
16.30 slut

Visa program