Webbaserad utbildning: Framtidens ledarskap – att leda i den digitala tidsåldern

Vår webbaserade utbildning: ”Framtidens ledarskap – att leda i den digitala tidsåldern”, är högaktuell för dig som är chef, ledare eller arbetar inom HR.

Arbetsmarknaden står inför stora förändringar. De drivs bl a av det teknikskifte som pågår med allt mer av automatisering och digitalisering. Pandemin som har rasat under våren har endast accelererat en utveckling som redan var påbörjad. Många yrken kommer att förändras i grunden eller försvinna helt redan till 2030, menar exempelvis arbetsorganisationen TRR. I en rapport från World economic forum pratar man om att så mycket som 54 % av alla arbetstagare i världen kommer att behöva kompetensväxla inom ett par år. Ny kompetens blir allt viktigare.

Vad betyder detta för dig som chef och ledare? Vilka nya färdigheter och verktyg behöver du ha för att anpassa ditt ledarskap till nuet och framtiden? Hur motiverar du till förändring och förmedlar trygghet i en osäker värld?

Välkommen till vår webbaserade utbildning: ”Framtidens ledarskap – att leda i den digitala tidsåldern” där du får konkreta verktyg och en klar bild av vad framtiden kommer att kräva av dig som chef och ledare!

 

Program:

07.15 Registreringen öppnar för teknisk check

08.15 Webbutbildningen startar

09.45 Webbutbildningen avslutas

 

Visa program