Framtidens förändringsledning

Förändringsledning är en stor del av att vara en ledare idag. Till exempel är digitalisering, AI, globalisering och gig-ekonomi förändringsprocesser som gör att organisationer och individer behöver vara mer flexibla och öppna än tidigare. Med en allt högre förändringstakt är det inte ens längre något att sträva efter att bli klar med förändringen och hitta status quo.

Samtidigt har människor samma behov av trygghet, engagemang och överblick som tidigare. Det här ställer stora krav på kompetent förändringsledning. Går det att få alla i organisationen att dra åt samma håll? Hur undviker vi negativ gruppdynamik och personalflykt i osäkra tider? Varför är det viktigt att arbeta aktivt och medvetet med kommunikation och beteendeförändringar för att nå målen?

Välkommen till en fullmatad dag om förändringsledning där erfarna chefer och organisationskonsulter delar konkreta verktyg och metoder. Vi har med ”corona-perspektivet” och de nya förutsättningar som påverkar framtidens ledarskap.

Förändringsledningsdagen arrangeras i samarbete med Starck & Partner.

Program

från 08.30 Registrering 

09.00 Välkomna och inledning
Jonas Carlberg, moderator för dagen inleder.

09.10 Engagerade medarbetare – en framgångsfaktor
Vissa tänker att glada medarbetare automatiskt är engagerade, men det är inte säkert att engagemanget handlar om att uppnå organisationens gemensamma mål. Hur bygger vi en målinriktad och engagerande kultur i samverkan mellan ledare och medarbetare? Utan engagemang skapas inga varaktiga förändringar!

Margareta Svaneby, psykolog och VD för Starck & Partner.

10.00 Ledarskapets roll i förändring
Förändringsledning börjar och slutar i ledarskapet. Hur kan chefer arbeta konkret med beteendeförändringar för att skapa organisationer som når de resultat som eftersträvas?

Melina Roos, psykolog och organisationskonsult.

10.30 Paus

11.00 Vilken roll spelar kommunikationen i förändringsarbetet?
Kommunikation är avgörande i alla typer av förändringsprojekt. Hur skapar vi kommunikation på mottagarens villkor? Hur hanterar vi det motstånd som uppstår och hur kan kommunikationen vara en bro till samförstånd?

Jesper Wigzell, organisationskonsult.

11.30 Gruppdynamik i förändring
Förändringar påverkar alltid gruppdynamiken och startar processer i våra arbetsgrupper. Inte sällan kliver informella ledare fram. Rädsla för förändringens konsekvenser kan skapa konfliktytor som tidigare inte fanns och konkurrens mellan individer kan leda till att grupper helt släpper sitt uppdrag och istället fastnar i relationella aspekter. Hur kan vi som ledare förebygga och hantera negativa grupprocesser?

Karin Lindblom, psykolog och organisationskonsult som är expert på konflikthantering och grupputveckling.

12.15 Lunch

13.30 Den nya tidens ledarskap
Hela samhället står i en stor förändring, vår digitala tidsålder är här och på våra arbetsplatser ställer detta nya krav på hur vi leder och utvecklar vår personal. Chefens roll förändras i och med gig-ekonomin, den nya generationens krav på ledare och den digitala tidsålderns stora inverkan på ett förändrat arbetsliv. Hur behöver ledarskapet förändras för att möta framtidens krav?

Petra Askeland, organisationskonsult.

14.15 Att behålla talanger i förändring
Organisationen rör sig, medarbetare som vi satsat på blir oroliga för sin framtid och ser sig om efter nya karriärvägar. Hur kan vi arbeta konkret för att få våra talanger att stanna inom organisationen? Vilken roll behöver chefer ta för att få individer att stanna, utvecklas och finna interna karriärvägar?

Lina Brissman, karriärutvecklare och organisationskonsult.

15.00 Paus

15.30 Interaktivt pass
Jonas Carlberg, moderator, guidar deltagarna genom ett interaktivt pass.

15.45 Hur kan vi leda i förändring på ett sätt som väcker hopp och framtidstro istället för motstånd?
Hur kan vi som ledare låt oss guidas av den inre kompassen för att kunna stå stadigt i kris, osäkerhet och förändring? Här kommer en ledare som själv berättar om sin erfarenhet!

Julia Norinder, är författare till den uppmärksammade boken Värderingsbaserat ledarskap och hon har arbetat med komplexa förändringsprocesser i över 20 år. Hon har stor erfarenhet från både näringsliv och offentlig sektor och har bland annat varit VD, och HR- och kommunikationschef.

16.15 Framtiden – förändring som konstant
Förändring har ofta setts som ett projekt med tydlig start, delmål och slut. Vi låter Margareta Svaneby utmana denna tanke med att visa på förändring som konstant i dagens föränderliga värld.  Hur förändringsbenägna är vi själva? Hur redo är vi för att möta morgondagens utmaningar?

Margareta Svaneby

16.45 Sammanfattning och avslutning
Jonas Carlberg, moderator, summerar dagen och avlutar dagens program.

Visa program