hieu

Hem » Blogg » Förslaget om obligatorisk rehabplan vidare till lagrådet

Förslaget om obligatorisk rehabplan vidare till lagrådet

Upplagt den
Socialförsäkringsministerns förslag om att arbetsgivare ska ta fram en skriftlig plan för hur en anställd sjukskriven ska komma tillbaka till arbetet har nu blivit till en lagrådsremiss. Syftet med den föreslagna regeln är att sätta fokus på insatser på arbetsplatsen, och relativt tidigt i processen. Planen ska tas fram innan sjukskrivningen varat i 30 dagar. Dessutom innehåller förslaget en utvidgning av det "arbetsplats-nära-stödet". Dessa pengar ska nu kunna sökas även för andra insatser än utredande och summan höjs från 7 000 per anställd till 10 000. Här kan du läsa pressmeddelandet>>