hieu

Hem » Blogg » Fler arbetsgivare drogtestar sina medarbetare

Fler arbetsgivare drogtestar sina medarbetare

Upplagt den
Det blir vanligare med drogtester på svenska arbetsplatser. TT har gjort en undersökning som visar att antalet tester nästan har fördubblats mellan 2015 och 2018. Ungefär en procent av de testade, ca 2 000 personer per år åker fast med otillåtna medel i kroppen.

På Metodicum märker vi ett ökat intresse för vår utbildningsdag Alkohol och droger i arbetslivet – arbetsrätt och praktiska åtgärder. Det är inte så konstigt eftersom området är komplicerat, både arbetsrättsligt och i den praktiska hanteringen på arbetsplatsen.

På vår utbildningsdag möts arbetsrättsexperten Annamaria Westregård och alkohol- och drogforskaren Ulric Hermansson. Deltagarna får en uppdatering om det senaste som gäller. Det handlar både om lag och rättspraxis och om bästa aktuella evidens när det gäller metoder, både förebyggande och rehabiliterande.

Här kommer några råd när det gäller tester på arbetsplats som Annamaria och Ulric alltid brukar betona:
  • Undvik snabbtester – de har för dålig kvalitet
  • Se till att det finns en policy innan problemen uppstår
  • Samverka med facket om planerna på att införa tester
  • Satsa på rehabilitering för dem som eventuellt åker fast


I den här TT-artikel är Ulric Hermansson intervjuad 

En intervju med en person som fick sitt liv ändrat till det bättre när hon åkte fast i ett drogtest på jobbet 

Här kan du läsa en artikel i Du&jobbet som betonar vikten av säkra tester 

Mer om utbildningsdagen Alkohol och droger i arbetslivet – arbetsrätt och praktiska åtgärder