Faktaundersökning fördjupningskurs (steg 2)

Detta är en fördjupningskurs och uppföljning av vår tredagarskurs Faktaundersökning grundkurs (steg 1). Den ger ytterligare övning och fördjupning i metoden. Kursen kan därför bara genomgås av den som redan har genomfört steg 1. Kursen ingår i certifieringsutbildningen för faktaundersökare. Man kan med fördel kombinera kursen med Mobbning och kränkande särbehandling: att utveckla rutiner och riktlinjer. Dessa erbjuds alltid i anslutning till varandra.

Centrala delar i denna fördjupningskurs är mer praktisk träning i intervjuteknik och genomförandet av faktaundersökningar. Vi tränar vidare på lagtillämpning (subsumtion), går igenom rapportskrivandet och klargör juridiska förhållanden. På denna kurs medverkar en jurist, advokat Harald Pedersen. Han utvecklar frågor kring de juridiska fallgropar och utmaningar man kan möta i arbetet med faktaundersökningar.

En annan viktig del av utbildningen är erfarenhetsutbyte och arbetet med praktiska fall. Deltagarna har möjlighet att få råd om egna ärenden och dilemman.

 

Hålltider för utbildningsdagarna: 

Dag 1:

8.30 Digital incheckning

9.00 utbildningen startar

17.00 Dag 1 slutar

Dag 2:

8.30-16.30

 

Visa program