hieu

Hem » Nyheter » Enkel och systematisk kartläggning med Scanningsverktyget

Enkel och systematisk kartläggning med Scanningsverktyget

Upplagt den
Med vår nya enkät Scanningsverktyget blir ert arbetsmiljöarbete ännu enklare. Scanningsverktyget innehåller endast ett fåtal frågor och går därför snabbt och enkelt att genomföra i hela organisationen. Verktyget visar var det eventuellt finns problem. Därefter kan man gå vidare endast i de delar som har problem, och genomföra mer omfattande undersökningar för att ta reda på vilka problemen är.