hieu

Hem » Nyheter » Jan-Åke Brorsson: Det behövs mer kompetens om rehabilitering!

Jan-Åke Brorsson: Det behövs mer kompetens om rehabilitering!

Upplagt den


Jan-Åke Brorsson är underkonsult och föreläsare på Metodicum inom ämnet rehabilitering. Han besitter omfattande kunskap om rehabiliteringsprocessen och arbetar på hög nivå med frågor inom rehabilitering och sjukförsäkring. Hans erfarenhet sträcker sig från mitten av åttiotalet och sedan 2004 har han varit konsult och rådgivare inom rehabilitering.

– Metodicum är ett kunskapsföretag som har konsulter till sitt förfogande för att få ut kunskapen och öka kompetenser för att främja arbetsmiljön, berättar Jan-Åke Brorsson. Han ansvarar bland annat för Metodicums rehabiliteringsdagar och utbildar företag inom rehabiliteringens lagar och regler.

Många söker mer kompetens om lagar och ansvar

Jan-Åke ser en brist på kompetens när det gäller lagar och regler men han ser även en vilja hos företag att ta till sig ny kunskap. De frågorna som företagen funderar över mest är “Vad betyder alla lagar?” , “Vad står försäkringen för?” och “Vad har arbetsgivaren för roll?” . Kunskapen och kompetensen saknas ofta i dessa frågor och det behöver även finnas en förståelse hos de anställda.

Hur chefer och anställda reagerar i samband med en sjukskrivning kan spela stor roll för om medarbetaren kan komma tillbaka, hur lång tid det tar och hur dyrt det blir för företaget. Alla tjänar på att ohälsa upptäcks tidigt eller hanteras på ett korrekt sätt när det väl uppstår.

– Rehabilitering handlar inte om själva sjukdomen eller skadan utan det handlar om hur sjukdomen har påverkat personens arbetsförmåga. Därför krävs det individuella bedömningar från sjukvården när sjukskrivning sker, berättar Jan-Åke.

Det har enligt Jan-Åke skett en stor förbättring kunskapsmässigt under åren han har jobbat inom denna bransch. HR-tjänster har tillkommit och arbetsgivarna tar ett större ansvar idag än vad de har gjort tidigare. Även nya regler och HR-funktioner förenklar för företagen.

Ta tag i frågorna!

Som företag kan man undra vad man får ut av att gå på en föreläsning eller utbildning inom ämnet. Det är framför allt viktigt som arbetsgivare att ha koll på regler, sjukförsäkringar och vem som har ansvar för vad. Företag bör jobba förebyggande och upptäcka tidiga tecken innan det är försent och leder till sjukskrivning. Det är bra att samla på sig kunskap om ämnet och en föreläsning kan ge er rätt verktyg för att jobba i förebyggande syfte och hantera situationer på ett bättre sätt. Målet är att företagen ska bli framgångsrika på ett hållbart sätt med friska och motiverade medarbetare.

– Den viktigaste aspekten av alla är att ta tag i saker istället för att blunda!, avslutar Jan-Åke.

Läs mer om de utbildningar som Jan-Åke Brorsson leder:

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar>>

Rehabiliteringens lagar>>