hieu

Hem » Blogg » Åtgärder för tryggare sjukförsäkring väcker debatt

Åtgärder för tryggare sjukförsäkring väcker debatt

Upplagt den
Socialministerns åtgärdspunkter för en fungerande sjukförsäkring har blåst liv i debatten om vad som krävs för ett tryggt och rättssäkert system. Framför allt hörs kritik mot Försäkringskassans mål att minska sjuktalen.

Det var i slutet av januari som Annika Strandhäll presenterade ”11 punkter för en trygg och välfungerande sjukförsäkring med människan i centrum”. Några av de viktigaste åtgärderna hon aviserar är:
  • en utredning som ska se över tolkningen av begreppen "normalt förekommande arbete" och "särskilda skäl"
  • nolltolerans mot att människor faller mellan stolarna när de går från sjukförsäkringen till arbetsförmedlingen
  • bättre samverkan mellan hälsovården och Försäkringskassan
  • en nationell samordnare för sjukförsäkringen ska motverka ”stuprör” i processen
  • översyn av möjligheten att få sjukersättning

Kritik mot användningen av fiktiva arbeten

Flera debattörer välkomnar översynen av ”normalt förekommande arbete” eftersom just detta är en stötesten i nuvarande system. Till exempel LO-TCO Rättsskydd menar att Försäkringskassan idag bedömer arbetsförmåga mot rent fiktiva arbeten. Dock anser kritiker att direktiven till utredningen inte är tillräckligt skarpa. Såväl forskarna Björn Johnson, Ruth Mannelqvist och Stefan Svallfors som Vänsterpartiets Rossana Dinamarca hävdar att så länge regeringen håller fast vid Försäkringskassans mål att minska sjuktalet, kommer sjuka människor att komma i kläm.

Eva Nordmark ordförande i TCO lyfter fram att idag tvingas lärare, läkare och sjuksköterskor bort från sina arbeten om de blir sjuka, trots att de verkar inom bristyrken. Detta problem adresseras inte alls i regeringens åtgärdspaket.

Vill stärka arbetsplatsnära insatser

VDn för Sveriges företagshälsor, Peter Munck, saknar åtgärder som är inriktade på att förbättra de arbetsplatsnära insatserna. Här vill han att företagshälsovårdens roll stärks, t.ex. genom att det görs obligatoriskt för alla arbetsgivare att ha avtal med en rehabiliteringsaktör och att företagshälsan kopplas in vid första läkarkontakten.

Läs om Socialministerns åtgärdspaket och replikerna på DN-debatt>>