hieu

Hem » Nyhetsarkiv (Page 5)

Blogg


Försäkringskassans kampanjsidor

Upplagt den

Försäkringskassan satsar en hel del på information av olika slag. Ett par relativt nya sajter de lanserat är dels en med utförlig statistik om sjukpenningtalets utveckling “Vägen till 9,0” och dels en kampanjsajt med inspiration till att få ner sjuktalen “Laget Sverige”. Här finns en hel del intressant och matnyttigt, även om, speciellt i fallet med Laget Sverige, det finns ett tydligt opinionsbildande syfte i bakgrunden, vilket känns lite ovant kommet från en myndighet.


Skillnaden mellan mäns och kvinnors sjukskrivning är historiskt hög

Upplagt den

Kvinnor har nu 89% fler sjukpenningdagar än män, skriver tidningen Arbetet. Problemen med höga sjuktal är alltså i högsta grad en jämställdhetsfråga. För om man bara räknar männens sjukfrånvaro ligger Sverige bra till i jämförelse med EU länderna. Det finns flera förklaringar till att kvinnor har högre sjuktal än män: de tar större ansvar för hus, hem och barn samtidigt som de jobbar inom sektorer med sämre arbetsmiljö. Men detta förklarar inte varför klyftan ökar. Och det blir allt mer uppenbart att om målet med ett sjuktal på 9,0 år 2020 ska nås så är det kvinnors sjukskrivning som måste adresseras.

Läs hela artikel i tidningen Arbetet>>


Lång eller kort terapi effektivt mot sjukfrånvaro?

Upplagt den

I morse hörde jag på radio ett reportage om medicinen som Tyskland tagit till för att minska sjukskrivningarna. Där satsar man på att erbjuda kostnadsfri terapi i upp till tre år och man anser att det minskar sjukfrånvaron så mycket att det är samhällsekonomiskt försvarbart, till och med lönsamt. Detta står i skarp kontrast till de dåliga resultat som den svenska rehabgarantin har fått i uppföljningarna. Men då har det rört sig om kortare terapisekvenser, upp till tio tillfällen med KBT. I Tyskland kan det röra sig om 100 terapitimmar. En psykolog som uttalar sig i reportaget menar att på tio tillfällen kan man komma åt symptomen, men inte de grundläggande orsakerna. Även i Finland tillämpas betydligt generösare tillgång till terapi inom den subventionerade vården.

Här kommer en länk till radioreportaget>>


Hälsoväxlingen dras tillbaka

Upplagt den

Idag aviserar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att regeringens förslag om Hälsoväxling dras tillbaka. Parterna har kommit med förslag för att minska sjukskrivningarna. Här kan man läsa om dessa:

Avsiktsförklaringen från parterna inom offentlig sektor

Avsiktsförklaringen från parterna inom privat sektor

Allt det här kommer vi naturligtvis att diskutera på Metodicum rehabdagar som man nu kan anmäla sig till, även om vi ännu inte hunnit utveckla den punkten. Läs mer om programmet här.


Socialförsäkringsministern kommer till Metodicum rehabdagar

Upplagt den

Årets upplaga av Metodicum rehabdagar håller på att ta form även om arbetet saktar av lite så här i semestertider. Dagarna kommer att äga rum 25-26 oktober i Stockholm. Temat kommer att vara “tidiga insatser” och under dag två “kvinnors sjukskrivning”.

Bakgrunden till temat om tidiga insatser är de rapporter som har kommit, bland annat från ESO, som avråder från tidiga insatser pga att de anses befästa sjukdomsbilden. Vi hoppas att under konferensen kunna reda ut vilka riskerna är och vilka typer av tidiga insatser som är bra. För alternativet att bara låta tiden gå är väl egentligen inte ett alternativ.

Under temat om kvinnors sjukskrivning hoppas vi på en fördjupad bild av varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och några idéer på vad som behövs för att det inte ska vara så.

Dessutom kommer vi naturligtvis att ha debatt och panelsamtal om aktuell politik med bland annat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som har tackat ja till att medverka. Då i oktober vet vi alla om det är “hälsoväxlingen” som ligger i pipeline eller något annat reformförslag från parterna. Säkert är i alla fall att det är mer på gång i frågorna än det har varit på många år, så förhoppningsvis blir det spännande samtal!


Tidaholms recept för minskad sjukfrånvaro

Upplagt den

Ett gott exempel på arbete för att minska sjukfrånvaron kommer från den lilla Västgötska kommunen Tidaholm. De har under ett år av arbete i projektform under rubriken Upprop för ett friskare Tidaholm, tagit fram arbetssätt som lyckats minska sjukskrivningstalet med 27%. Huvudpoängen i “metoden” verkar vara att få alla inblandade att tala med varandra i ett så tidigt skede som möjligt samt att sluta se sjukskrivning som den första och bästa åtgärden. Projektledaren och rehabiliteringskoordinatorn Susanne Olsson säger t.ex. “Har du en arbetskonflikt så blir du inte friskare för att du är hemma, tvärtom så växer konflikten medan du är borta. Människor som är sjuka ska få hjälp, men att bara bli lämnad ifred när livet inte fungerar är inte sjysst.”

Det låter väldigt sunt och rätt, men utmaningarna med att få till det i praktiken är säkert nog så stora! Det gäller att attityderna och arbetssätten inte stannar hos ett par eldsjälar utan blir till kultur överallt. Det blir spännande att se om den goda utvecklingen fortsätter.

Artikeln hittade jag på kit.se. Roligt att en av mina favoritmediasajter skriver om rehab! De har också en mycket välgjord artikelserie om döden på jobbet och svårigheterna att driva rättsprocesser kring arbetsmiljöbrott.

 


Hälsoväxlingsförslaget går vidare till Lagrådet

Upplagt den

Idag går socialförsäkringsministerns förslag om hälsoväxling vidare som lagrådsremiss. Efter den inledande remissrundan har vissa ändringar gjorts. Bland annat har en bortre gräns införts, arbetsgivarens betalningsansvar upphör efter 2,5 år. Utgiftstaket för småföretagare har höjts och ett undantag har lagts till för allvarligt sjuka, till exempel med cancerdiagnoser. Här kan man läsa om ändringarna i en debattartikel av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på DN-debatt.

Dock fortsätter kritiken att vara högljudd och redan ett dygn efter att nyheten släpptes ligger flera repliker ute på DN debatt.


Mer om rehab och arbetshälsa i Almedalen

Upplagt den

Utan att göra anspråk på att ha en fullständig lista kommer här några Almedalsseminarier som jag tycker verkar intressanta utifrån vårt ämne:

Problemen ingen löser på egen hand, om samverkan för välfärden. Om social hållbarhet och tillit Arrangeras av samordningsförbunden och tar upp hur man kan arbeta med samverkan och rehab för dem som står allra längst från arbetsmarknaden.

Psykisk ohälsa och arbete – en (o)möjlig kombination? Arrangeras av Försäkringskassan. Här handlar det om vad som behövs för att vända trenden att psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukskrivningarna. Hur har utvecklingen sett ut? Vad beror det på? Är sjukskrivning bra eller dåligt vid psykisk ohälsa? Här medverkar några arbetsgivarrepresentanter, bland annat från Torsby kommun som har gjort ett fantastiskt arbete med att vända höga sjuktal bland sina anställda, något som jag hoppas återkomma till i ett senare inlägg.

Vision ordnar seminariet Hur minskar vi sjukskrivningarna i kvinnodominerade sektorer? Det är ju i de kvinnodominerade sektorerna som de högsta sjukskrivningsnivåerna förekommer och då både bland män och kvinnor, så detta ämne är mycket centralt för regeringens ambition att minska sjuktalet.

Vara frisk eller jobba? kallar Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa sitt seminarium som tar upp lite mer filosofiska aspekter på arbetshälsa som: Hur bra måste vi må? Är vi säkra på att arbete alltid är hälsofrämjande?


Rehabilitering och sjukförsäkring i Almedalen

Upplagt den

Nu närmar sig Almedalsveckan med sitt myller av seminarier och event. I år kommer Metodicum att vara representerat genom att Jan-Åke Brorsson, vår expertutbildare och moderator i rehabfrågor kommer att moderera ett seminarium “Rehabilitering – ett ständigt sorgebarn”, arrangerat av LO-TCO Rättsskydd. Medverkar gör Kristina Alexandersson, professor i socialförsäkring, Karolinska Institutet, Angelin Olsson de Groat, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB, Lars-Åke Brattlund, försäkringsdirektör, Försäkringskassan och Torbjörn Wass, rehabiliteringssamordnare, Arbetsförmedlingen. Här blir det så klart fokus på hålen i skyddsnätet och de fall där det inte fungerar.

Företagshälsan Feelgood tittar på arbetshälsa ifrån ett annat perspektiv och kallar sitt seminarium “Jobbet gör dig inte sjuk – men kan hålla dig frisk?”. Även de har fått ihop en namnkunnig panel bestående av Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister, Lotta Finstorp (M), riksdagsledamot, socialförsäkringsutskottet, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR
Laura Hartman, ledamot i Kommissionen för jämlik hälsa, Anders Henriksson (S), vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting och Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier.

Det finns säkert mycket annat intressant på ämnet. Har du något tips? Mejla mig gärna på jenny.forsling@metodicum.se så lägger jag upp det.


“Hälsoväxlingen” får kritik från alla håll

Upplagt den

Remisstiden har nu gått ut för regeringens förslag om “hälsoväxling”, “sjukskatt”, “medfinansiering” eller vad man nu vill kalla det. Och remissinstanserna är starkt kritiska. Förslaget går i korthet ut på att arbetsgivaren ska betala 25% av sjukpenningen från dag 90 i sjukskrivningen. Detta växlas mot en liten sänkning av arbetsgivaravgiften. Vissa grupper med skyddade anställningar undantas och småföretagare skyddas av ett fribelopp som motsvarar kostnaden av en sjukskriven anställd under ett år.

Kritiken mot förslaget kommer både från arbetsgivarsidan och från arbetstagarsidan. Oron gäller framför allt att arbetsgivare inte kommer att våga anställa, och framförallt inte våga anställa personer med sjukdomsbakgrund. Dessutom medför förslaget, om det genomförs, en stor osäkerhet för arbetsgivarna som kan drabbas av höga kostnader som är svåra att påverka. DN har gjort en sammanställning av kritiken från remisserna. På Svenskt näringslivs hemsida kan man dessutom läsa spaltkilometer med utgjutelser från upprörda arbetsgivare.

Själv tycker jag att den intressantaste kritiken är:

  • Selektionseffekter på arbetsmarknaden av liknande regeländringar. Denna oro har belägg av en del forskning, vad jag förstår.
  • Medfinansieringen från Göran Perssons tid hade ingen effekt på sjuktalen, enligt utvärderingen som gjordes då 2005. Jag har dock inte sett någon sammanställning på hur det aktuella förslaget liknar eller skiljer sig från reglerna som gällde då.

Jag har också stor förståelse för argumenten att sjukskrivningarna redan kostar massor för arbetsgivarna, framför allt i förlorad produktion, och att det nya förslaget blir att lägga sten på börda. Ändå verkar det ju som att få faktiskt i praktiken räknar på det sättet. Man är van vid dessa kostnader och har inte panik över dem. I offentlig sektor är det redan budgeterat för mängder med vikarier.

Det här med vårdköer som gör att sjukskrivningen drar ut på tiden mer än 90 dagar skapar förstås också en flagrant orättvisa för arbetsgivare som får ökade kostnader. Där skulle det vara intressant att få siffror på hur ofta det är så.

Minst relevant tycker jag är den kritiken som säger att arbetstagare blir sjuka av sitt privatliv och att det därför är orimligt att arbetsgivaren ska ha ansvar. Ja, tills vi får fungerande hubbotar är arbetstagare människor med privatliv på gott och ont. Det får vi nog leva med och jobba på med rehabiliteringen oavsett vad orsaken till sjukdom är. Att klaga på det känns ungefär lika meningsfullt som att klaga på vädret.