hieu

Hem » Nyhetsarkiv (Page 5)

Blogg


Kortare eller ingen sjukskrivning vid psykisk ohälsa

Upplagt den

I januari kommer det nya försäkringsmedicinska beslutsstödet. Den största förändringen gäller rekommendationerna för sjukskrivning för psykiska diagnoser. I dessa fall rekommenderas deltids sjukskrivning, kortare sjukskrivning eller ingen sjukskrivning alls i större utsträckning än tidigare. Det här skriver läkartidningen om här.

Det är väl underbyggt i forskningen att sjukskrivning i sig inte är hälsofrämjande, men ett förhållningssätt med restriktiva sjukskrivningar måste enligt min mening kompletteras med åtgärder och insatser på arbetsplatsen, annars finns det stor risk för att den sjuke kommer i kläm.


Sjukskrivning som trampolin eller kvicksand?

Upplagt den

TCO har låtit SCB genomföra en undersökning bland tjänstemän som varit sjukskrivna minst två veckor mellan 2013 och 2015 för att ta reda på vad som påverkar om man kommer tillbaka i arbete eller inte. Det visar sig att för de allra flesta går det bra. Man får stöd av arbetsgivaren och upplever kontakterna med vården och Försäkringskassan som positiva och tar sig tillbaka, antingen till samma eller till ett nytt jobb, många gånger får man till och med högre lön än före sjukskrivningen. Sjukskrivningen blir en trampolin.

Men för en andel blir sjukskrivningen som en kvicksand som det blir svårt att ta sig ur. Det är flera faktorer som ökar risken för att det blir så: att det är fråga om psykisk ohälsa, att arbetet är anspänt (dvs dålig balans mellan krav och kontroll/resurser), att man inte får kontakt med företagshälsovård trots att det skulle behövas, att arbetsgivaren inte har gjort det man rimligen skulle kunna kräva i fråga om arbetsanpassningar och rehabilitering. Och alla dessa faktorer är vanligare för kvinnor än för män.

Det verkar alltså som att det är viktigt att åtgärder siktar in sig på att höja lägsta nivån i rehabiliteringsarbetet.

Här kan man se ett frukostseminarium där rapporten presenteras och diskuteras>>>


Försäkringskassans kampanjsidor

Upplagt den

Försäkringskassan satsar en hel del på information av olika slag. Ett par relativt nya sajter de lanserat är dels en med utförlig statistik om sjukpenningtalets utveckling ”Vägen till 9,0” och dels en kampanjsajt med inspiration till att få ner sjuktalen ”Laget Sverige”. Här finns en hel del intressant och matnyttigt, även om, speciellt i fallet med Laget Sverige, det finns ett tydligt opinionsbildande syfte i bakgrunden, vilket känns lite ovant kommet från en myndighet.


Skillnaden mellan mäns och kvinnors sjukskrivning är historiskt hög

Upplagt den

Kvinnor har nu 89% fler sjukpenningdagar än män, skriver tidningen Arbetet. Problemen med höga sjuktal är alltså i högsta grad en jämställdhetsfråga. För om man bara räknar männens sjukfrånvaro ligger Sverige bra till i jämförelse med EU länderna. Det finns flera förklaringar till att kvinnor har högre sjuktal än män: de tar större ansvar för hus, hem och barn samtidigt som de jobbar inom sektorer med sämre arbetsmiljö. Men detta förklarar inte varför klyftan ökar. Och det blir allt mer uppenbart att om målet med ett sjuktal på 9,0 år 2020 ska nås så är det kvinnors sjukskrivning som måste adresseras.

Läs hela artikel i tidningen Arbetet>>


Lång eller kort terapi effektivt mot sjukfrånvaro?

Upplagt den

I morse hörde jag på radio ett reportage om medicinen som Tyskland tagit till för att minska sjukskrivningarna. Där satsar man på att erbjuda kostnadsfri terapi i upp till tre år och man anser att det minskar sjukfrånvaron så mycket att det är samhällsekonomiskt försvarbart, till och med lönsamt. Detta står i skarp kontrast till de dåliga resultat som den svenska rehabgarantin har fått i uppföljningarna. Men då har det rört sig om kortare terapisekvenser, upp till tio tillfällen med KBT. I Tyskland kan det röra sig om 100 terapitimmar. En psykolog som uttalar sig i reportaget menar att på tio tillfällen kan man komma åt symptomen, men inte de grundläggande orsakerna. Även i Finland tillämpas betydligt generösare tillgång till terapi inom den subventionerade vården.

Här kommer en länk till radioreportaget>>


Hälsoväxlingen dras tillbaka

Upplagt den

Idag aviserar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att regeringens förslag om Hälsoväxling dras tillbaka. Parterna har kommit med förslag för att minska sjukskrivningarna. Här kan man läsa om dessa:

Avsiktsförklaringen från parterna inom offentlig sektor

Avsiktsförklaringen från parterna inom privat sektor

Allt det här kommer vi naturligtvis att diskutera på Metodicum rehabdagar som man nu kan anmäla sig till, även om vi ännu inte hunnit utveckla den punkten. Läs mer om programmet här.


Socialförsäkringsministern kommer till Metodicum rehabdagar

Upplagt den

Årets upplaga av Metodicum rehabdagar håller på att ta form även om arbetet saktar av lite så här i semestertider. Dagarna kommer att äga rum 25-26 oktober i Stockholm. Temat kommer att vara ”tidiga insatser” och under dag två ”kvinnors sjukskrivning”.

Bakgrunden till temat om tidiga insatser är de rapporter som har kommit, bland annat från ESO, som avråder från tidiga insatser pga att de anses befästa sjukdomsbilden. Vi hoppas att under konferensen kunna reda ut vilka riskerna är och vilka typer av tidiga insatser som är bra. För alternativet att bara låta tiden gå är väl egentligen inte ett alternativ.

Under temat om kvinnors sjukskrivning hoppas vi på en fördjupad bild av varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och några idéer på vad som behövs för att det inte ska vara så.

Dessutom kommer vi naturligtvis att ha debatt och panelsamtal om aktuell politik med bland annat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som har tackat ja till att medverka. Då i oktober vet vi alla om det är ”hälsoväxlingen” som ligger i pipeline eller något annat reformförslag från parterna. Säkert är i alla fall att det är mer på gång i frågorna än det har varit på många år, så förhoppningsvis blir det spännande samtal!


Tidaholms recept för minskad sjukfrånvaro

Upplagt den

Ett gott exempel på arbete för att minska sjukfrånvaron kommer från den lilla Västgötska kommunen Tidaholm. De har under ett år av arbete i projektform under rubriken Upprop för ett friskare Tidaholm, tagit fram arbetssätt som lyckats minska sjukskrivningstalet med 27%. Huvudpoängen i ”metoden” verkar vara att få alla inblandade att tala med varandra i ett så tidigt skede som möjligt samt att sluta se sjukskrivning som den första och bästa åtgärden. Projektledaren och rehabiliteringskoordinatorn Susanne Olsson säger t.ex. ”Har du en arbetskonflikt så blir du inte friskare för att du är hemma, tvärtom så växer konflikten medan du är borta. Människor som är sjuka ska få hjälp, men att bara bli lämnad ifred när livet inte fungerar är inte sjysst.”

Det låter väldigt sunt och rätt, men utmaningarna med att få till det i praktiken är säkert nog så stora! Det gäller att attityderna och arbetssätten inte stannar hos ett par eldsjälar utan blir till kultur överallt. Det blir spännande att se om den goda utvecklingen fortsätter.

Artikeln hittade jag på kit.se. Roligt att en av mina favoritmediasajter skriver om rehab! De har också en mycket välgjord artikelserie om döden på jobbet och svårigheterna att driva rättsprocesser kring arbetsmiljöbrott.

 


Hälsoväxlingsförslaget går vidare till Lagrådet

Upplagt den

Idag går socialförsäkringsministerns förslag om hälsoväxling vidare som lagrådsremiss. Efter den inledande remissrundan har vissa ändringar gjorts. Bland annat har en bortre gräns införts, arbetsgivarens betalningsansvar upphör efter 2,5 år. Utgiftstaket för småföretagare har höjts och ett undantag har lagts till för allvarligt sjuka, till exempel med cancerdiagnoser. Här kan man läsa om ändringarna i en debattartikel av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på DN-debatt.

Dock fortsätter kritiken att vara högljudd och redan ett dygn efter att nyheten släpptes ligger flera repliker ute på DN debatt.


Mer om rehab och arbetshälsa i Almedalen

Upplagt den

Utan att göra anspråk på att ha en fullständig lista kommer här några Almedalsseminarier som jag tycker verkar intressanta utifrån vårt ämne:

Problemen ingen löser på egen hand, om samverkan för välfärden. Om social hållbarhet och tillit Arrangeras av samordningsförbunden och tar upp hur man kan arbeta med samverkan och rehab för dem som står allra längst från arbetsmarknaden.

Psykisk ohälsa och arbete – en (o)möjlig kombination? Arrangeras av Försäkringskassan. Här handlar det om vad som behövs för att vända trenden att psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukskrivningarna. Hur har utvecklingen sett ut? Vad beror det på? Är sjukskrivning bra eller dåligt vid psykisk ohälsa? Här medverkar några arbetsgivarrepresentanter, bland annat från Torsby kommun som har gjort ett fantastiskt arbete med att vända höga sjuktal bland sina anställda, något som jag hoppas återkomma till i ett senare inlägg.

Vision ordnar seminariet Hur minskar vi sjukskrivningarna i kvinnodominerade sektorer? Det är ju i de kvinnodominerade sektorerna som de högsta sjukskrivningsnivåerna förekommer och då både bland män och kvinnor, så detta ämne är mycket centralt för regeringens ambition att minska sjuktalet.

Vara frisk eller jobba? kallar Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa sitt seminarium som tar upp lite mer filosofiska aspekter på arbetshälsa som: Hur bra måste vi må? Är vi säkra på att arbete alltid är hälsofrämjande?