hieu

Hem » Nyhetsarkiv (Page 5)

Blogg


Socialförsäkringsministern kommer till Metodicum rehabdagar

Upplagt den

Årets upplaga av Metodicum rehabdagar håller på att ta form även om arbetet saktar av lite så här i semestertider. Dagarna kommer att äga rum 25-26 oktober i Stockholm. Temat kommer att vara “tidiga insatser” och under dag två “kvinnors sjukskrivning”.

Bakgrunden till temat om tidiga insatser är de rapporter som har kommit, bland annat från ESO, som avråder från tidiga insatser pga att de anses befästa sjukdomsbilden. Vi hoppas att under konferensen kunna reda ut vilka riskerna är och vilka typer av tidiga insatser som är bra. För alternativet att bara låta tiden gå är väl egentligen inte ett alternativ.

Under temat om kvinnors sjukskrivning hoppas vi på en fördjupad bild av varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och några idéer på vad som behövs för att det inte ska vara så.

Dessutom kommer vi naturligtvis att ha debatt och panelsamtal om aktuell politik med bland annat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som har tackat ja till att medverka. Då i oktober vet vi alla om det är “hälsoväxlingen” som ligger i pipeline eller något annat reformförslag från parterna. Säkert är i alla fall att det är mer på gång i frågorna än det har varit på många år, så förhoppningsvis blir det spännande samtal!


Tidaholms recept för minskad sjukfrånvaro

Upplagt den

Ett gott exempel på arbete för att minska sjukfrånvaron kommer från den lilla Västgötska kommunen Tidaholm. De har under ett år av arbete i projektform under rubriken Upprop för ett friskare Tidaholm, tagit fram arbetssätt som lyckats minska sjukskrivningstalet med 27%. Huvudpoängen i “metoden” verkar vara att få alla inblandade att tala med varandra i ett så tidigt skede som möjligt samt att sluta se sjukskrivning som den första och bästa åtgärden. Projektledaren och rehabiliteringskoordinatorn Susanne Olsson säger t.ex. “Har du en arbetskonflikt så blir du inte friskare för att du är hemma, tvärtom så växer konflikten medan du är borta. Människor som är sjuka ska få hjälp, men att bara bli lämnad ifred när livet inte fungerar är inte sjysst.”

Det låter väldigt sunt och rätt, men utmaningarna med att få till det i praktiken är säkert nog så stora! Det gäller att attityderna och arbetssätten inte stannar hos ett par eldsjälar utan blir till kultur överallt. Det blir spännande att se om den goda utvecklingen fortsätter.

Artikeln hittade jag på kit.se. Roligt att en av mina favoritmediasajter skriver om rehab! De har också en mycket välgjord artikelserie om döden på jobbet och svårigheterna att driva rättsprocesser kring arbetsmiljöbrott.

 


Hälsoväxlingsförslaget går vidare till Lagrådet

Upplagt den

Idag går socialförsäkringsministerns förslag om hälsoväxling vidare som lagrådsremiss. Efter den inledande remissrundan har vissa ändringar gjorts. Bland annat har en bortre gräns införts, arbetsgivarens betalningsansvar upphör efter 2,5 år. Utgiftstaket för småföretagare har höjts och ett undantag har lagts till för allvarligt sjuka, till exempel med cancerdiagnoser. Här kan man läsa om ändringarna i en debattartikel av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på DN-debatt.

Dock fortsätter kritiken att vara högljudd och redan ett dygn efter att nyheten släpptes ligger flera repliker ute på DN debatt.


Mer om rehab och arbetshälsa i Almedalen

Upplagt den

Utan att göra anspråk på att ha en fullständig lista kommer här några Almedalsseminarier som jag tycker verkar intressanta utifrån vårt ämne:

Problemen ingen löser på egen hand, om samverkan för välfärden. Om social hållbarhet och tillit Arrangeras av samordningsförbunden och tar upp hur man kan arbeta med samverkan och rehab för dem som står allra längst från arbetsmarknaden.

Psykisk ohälsa och arbete – en (o)möjlig kombination? Arrangeras av Försäkringskassan. Här handlar det om vad som behövs för att vända trenden att psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukskrivningarna. Hur har utvecklingen sett ut? Vad beror det på? Är sjukskrivning bra eller dåligt vid psykisk ohälsa? Här medverkar några arbetsgivarrepresentanter, bland annat från Torsby kommun som har gjort ett fantastiskt arbete med att vända höga sjuktal bland sina anställda, något som jag hoppas återkomma till i ett senare inlägg.

Vision ordnar seminariet Hur minskar vi sjukskrivningarna i kvinnodominerade sektorer? Det är ju i de kvinnodominerade sektorerna som de högsta sjukskrivningsnivåerna förekommer och då både bland män och kvinnor, så detta ämne är mycket centralt för regeringens ambition att minska sjuktalet.

Vara frisk eller jobba? kallar Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa sitt seminarium som tar upp lite mer filosofiska aspekter på arbetshälsa som: Hur bra måste vi må? Är vi säkra på att arbete alltid är hälsofrämjande?


Rehabilitering och sjukförsäkring i Almedalen

Upplagt den

Nu närmar sig Almedalsveckan med sitt myller av seminarier och event. I år kommer Metodicum att vara representerat genom att Jan-Åke Brorsson, vår expertutbildare och moderator i rehabfrågor kommer att moderera ett seminarium “Rehabilitering – ett ständigt sorgebarn”, arrangerat av LO-TCO Rättsskydd. Medverkar gör Kristina Alexandersson, professor i socialförsäkring, Karolinska Institutet, Angelin Olsson de Groat, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB, Lars-Åke Brattlund, försäkringsdirektör, Försäkringskassan och Torbjörn Wass, rehabiliteringssamordnare, Arbetsförmedlingen. Här blir det så klart fokus på hålen i skyddsnätet och de fall där det inte fungerar.

Företagshälsan Feelgood tittar på arbetshälsa ifrån ett annat perspektiv och kallar sitt seminarium “Jobbet gör dig inte sjuk – men kan hålla dig frisk?”. Även de har fått ihop en namnkunnig panel bestående av Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister, Lotta Finstorp (M), riksdagsledamot, socialförsäkringsutskottet, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR
Laura Hartman, ledamot i Kommissionen för jämlik hälsa, Anders Henriksson (S), vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting och Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier.

Det finns säkert mycket annat intressant på ämnet. Har du något tips? Mejla mig gärna på jenny.forsling@metodicum.se så lägger jag upp det.


“Hälsoväxlingen” får kritik från alla håll

Upplagt den

Remisstiden har nu gått ut för regeringens förslag om “hälsoväxling”, “sjukskatt”, “medfinansiering” eller vad man nu vill kalla det. Och remissinstanserna är starkt kritiska. Förslaget går i korthet ut på att arbetsgivaren ska betala 25% av sjukpenningen från dag 90 i sjukskrivningen. Detta växlas mot en liten sänkning av arbetsgivaravgiften. Vissa grupper med skyddade anställningar undantas och småföretagare skyddas av ett fribelopp som motsvarar kostnaden av en sjukskriven anställd under ett år.

Kritiken mot förslaget kommer både från arbetsgivarsidan och från arbetstagarsidan. Oron gäller framför allt att arbetsgivare inte kommer att våga anställa, och framförallt inte våga anställa personer med sjukdomsbakgrund. Dessutom medför förslaget, om det genomförs, en stor osäkerhet för arbetsgivarna som kan drabbas av höga kostnader som är svåra att påverka. DN har gjort en sammanställning av kritiken från remisserna. På Svenskt näringslivs hemsida kan man dessutom läsa spaltkilometer med utgjutelser från upprörda arbetsgivare.

Själv tycker jag att den intressantaste kritiken är:

  • Selektionseffekter på arbetsmarknaden av liknande regeländringar. Denna oro har belägg av en del forskning, vad jag förstår.
  • Medfinansieringen från Göran Perssons tid hade ingen effekt på sjuktalen, enligt utvärderingen som gjordes då 2005. Jag har dock inte sett någon sammanställning på hur det aktuella förslaget liknar eller skiljer sig från reglerna som gällde då.

Jag har också stor förståelse för argumenten att sjukskrivningarna redan kostar massor för arbetsgivarna, framför allt i förlorad produktion, och att det nya förslaget blir att lägga sten på börda. Ändå verkar det ju som att få faktiskt i praktiken räknar på det sättet. Man är van vid dessa kostnader och har inte panik över dem. I offentlig sektor är det redan budgeterat för mängder med vikarier.

Det här med vårdköer som gör att sjukskrivningen drar ut på tiden mer än 90 dagar skapar förstås också en flagrant orättvisa för arbetsgivare som får ökade kostnader. Där skulle det vara intressant att få siffror på hur ofta det är så.

Minst relevant tycker jag är den kritiken som säger att arbetstagare blir sjuka av sitt privatliv och att det därför är orimligt att arbetsgivaren ska ha ansvar. Ja, tills vi får fungerande hubbotar är arbetstagare människor med privatliv på gott och ont. Det får vi nog leva med och jobba på med rehabiliteringen oavsett vad orsaken till sjukdom är. Att klaga på det känns ungefär lika meningsfullt som att klaga på vädret.

 


Rehabkoordinatorer förkortar sjukskrivningen

Upplagt den

Idag var det ett reportage om rehabkoordinatorer i radioprogrammet P1 morgon. I Stockholms läns landsting håller man på att genomföra en utvärdering av insatsen och hittills visar den att sjukskrivningarna blir betydligt kortare i gruppen som får stöd av en koordinator jämfört med en kontrollgrupp som inte får det stödet.

I reportaget intervjuas en högstadielärare som drabbats av utmattning och fått hjälp av en koordinator under sin rehabilitering. Koordinatorns roll är att samordna kontakterna och insatserna från vården, arbetsgivaren och försäkringskassan. Dessutom blir koordinatorn ett stöd och en fast punkt för den sjukskrivna, aldrig längre än ett telefonsamtal bort.

Arbetsgivaren i reportaget är också positiv och tycker att koordinatorn underlättat kontakterna. Det verkar helt enkelt vara en riktigt bra grej! Det blir spännande att följa slutresultatet av utvärderingen. Jag hoppas att de också tittar på samhällsekonomisk lönsamhet. För om man verkligen får tillbaka sjukskrivna tidigare så borde den vara god. Och har man väl målat upp det blir det svårare att lägga ner verksamheten av budgetskäl.

Det som gör mig ledsen i reportaget är att den tidigare sjukskrivna läraren berättar att inte mycket har ändrats i hennes arbetsförutsättningar eller i organisationen. Det som gör att hon nu kan jobba heltid är att hon lärt sig att sänka sina ambitioner och nöja sig med lägre kvalitet. Kanske hade hon tidigare helt orimliga förväntningar, men nog är det sorgligt att det ska vara så svårt att vara ambitiös och kvalitetsmedveten i skolan utan att riskera sin hälsa. För inte ökar väl sjukskrivningarna i skolan för att vi har en verksamhet som är för bra?

 


Nu startar Metodicum rehabbloggen!

Upplagt den

Sedan 2007 har Metodicum rehabdagar varje år samlat deltagare som på olika sätt arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. Dagarna har varit en mötesplats där man fått ta del av aktuell forskning, politik, erfarenheter, projekt, myndighetsinitiativ, utredningar, inspiration och goda samtal.

Bakom dessa konferenser ligger en hel del omvärldsbevakning, både från oss på Metodicum och från vårt nätverk. En hel del som är intressant kommer aldrig med på konferensen. Därför startar vi Metodicum rehabbloggen som ett komplement till Metodicum rehabdagar. Förhoppningen är att bloggen ska kunna lyfta vad som är på gång inom sjukförsäkring och rehabilitering mellan konferenserna, och skapa kontakt med deltagarna oftare än en gång om året.

Jag som omvärldsbevakar och skriver heter Jenny Forsling och jag arbetar med att ta fram innehåll och program till Metodicums konferenser. Du som läser får jättegärna mejla mig med tankar, tips och förslag! Min adress är jenny.forsling@metodicum.se