Arbetsrätt med rehabiliteringsfokus – ett kompetensnätverk

Ibland kommer rehabärenden att handla om arbetsrätt. Då är det extra viktigt att vi som chefer/ arbetsgivare har gjort rätt från början. Det sparar både tid, pengar och mänskligt lidande, speciellt om vi kan undvika rättsliga konflikter.

Du som arbetar med rehabilitering behöver alltså kunna en del om arbetsrätt. Därför har vi satt ihop en utbildning speciellt för dig. Du får möjlighet att ingå i ett kvalificerat nätverk där du får handledning och synpunkter om dina mest komplexa case.

Arbetsrätt i samband med vanliga problemställningar

Under fyra halvdagar kommer vi att ta upp fyra vanligt förekommande ämnen ur arbetsrättsligt och praktiskt perspektiv: kränkande särbehandling, missbruk, misskötsel och uppsägning av personliga skäl.

Utbildningen riktar sig till dig som är HR partner eller chef. Vi kommer att ses i grupp om 20 personer vid fyra tillfällen under VT 2020.

Arbeta med verkliga case

Varje kurstillfälle inleds med föreläsning och därefter arbete med faktiska case som berör det aktuella ämnet. Du som deltagare har möjlighet att skicka in egna case i förväg. Kursledarna avidentifierar och väljer ut 1-2 relevanta case per kurstillfälle. Mellan varje tillfälle kommer du som deltagare också att få en uppgift att göra som anknyter till det aktuella ämnet.

Som deltagare får du också tillgång till vår utbildningsportal med arbetsmaterial, information och nätverksforum.

Du kan välja att delta i förmiddagsgruppen eller eftermiddagsgruppen. Det kommer inte vara tillåtet att hoppa mellan grupperna under pågående utbildning av hänsyn till kursupplägget.

Kursen kommer förutom det fyra halvdags tillfällena kräva att du lägger ner ca 3-5 timmars egna studier mellan varje kurstillfälle.

Läs en intervju om rehabilitering med kursledaren Annelie Christensen!

Tillfälle 1, 2020-03-19

Förmiddagsgruppen:
8.30- 8.45 Introduktion
8.45-9.30  Rehabiliteringens grunder
9.30-9.45  Fika
9.45- 10.30 arbetsrätt, Kränkande särbehandling
10.30- 11.45 Case, grupparbeten, dragning av Casen
11.45-12.00 avslutning, utdelning av uppgifter till nästa tillfälle

Eftermiddagsgruppen:
13.00- 13.15 Introduktion
13.15-14.00  Rehabiliteringens grunder
14.00-14.15  Fika
14.15- 15.00 arbetsrätt, Kränkande särbehandling
15.00- 16.15 Case, grupparbeten, dragning av Casen
16.15-16.30 avslutning, utdelning av uppgifter till nästa tillfälle

 

Tillfälle 2, 2020-04-23

Förmiddagsgruppen:
8.30- 8.45 Introduktion
8.45- 9.00 Uppföljning av uppgiften
9.00- 9.45 Vad gör vi med medarbetare som missbrukar alkohol? Vad måste vi göra med en medarbetare som har ett alkoholberoenden?
9.45-10.00 Fika
10.00- 10.45 Arbetsrättsliga åtgärder kring missbruk/ beroende?
10.45- 11.45 Case, grupparbete
11.45-12.00 Avslutning, uppgifter till nästa tillfälle

Eftermiddagsgruppen:
13.00- 13.15 Introduktion

13.15-13.30 Uppföljning av uppgiften
13.30-14.15 Vad gör vi med medarbetare som missbrukar alkohol? Vad måste vi göra med en medarbetare som har ett alkoholberoenden?
14.15- 14.30 Fika
14.30- 15.15 Arbetsrättsliga åtgärder kring missbruk/ beroende?
15.15- 16.15 Case, grupparbete
16.15-16.30 Avslutning, uppgifter till nästa tillfälle

 

Tillfälle 3, 2020-05-28

Förmiddagsgruppen:
8.30-9.00 Intro, uppföljning av uppgiften från förra gången
9.00- 9.45 Misskötsamhet
9.45-10.00 Fika
10.00- 11.00 Case
11.00- 11.15 Avslutning och utdelning av uppgifter  

Eftermiddagsgruppen:
13.00-13.30 Intro, uppföljning av uppgiften från förra gången
13.30- 14.15 Misskötsamhet
14.15-14.30 Fika
14.30- 15.30 Case
15.30- 15.45 Avslutning och utdelning av uppgifter  

 

Tillfälle 4, 2020-06-10

Förmiddagsgruppen:
8.30-9.00 Intro, uppföljning av uppgifter från förra tillfället
9.00-9.45 Uppsägning av personliga skäl
9.45-10.00 Fika
10.45-11.45 Case
11.45-12.30 Avslutning, utdelning av kursintyg

Eftermiddagsgruppen:
13.00-13.30 Intro, uppföljning av uppgifter från förra tillfället
13.30-14.15 Uppsägning av personliga skäl
14.15-14.30 Fika
14.30-15.30 Case
15.30-16.15 Avslutning, utdelning av kursintyg

Visa program