Arbetsmiljödialoger – digitalt stöd för psykosociala skyddsronder

 

Behöver du som chef hjälp med att komma vidare i arbetsmiljöarbetet tillsammans med din personalgrupp? Vill du veta hur er nuvarande situation egentligen ser ut och vilka frågor som ni behöver jobba vidare med?

Arbetsmiljödialoger är ett digitalt stöd för dig i ett område där många är osäkra eller upplever att de kört fast i arbetsmiljöarbetet: hur skapas öppna samtal och gemensamt engagemang i arbetsmiljöarbetet?

Enkäter används ofta för att kartlägga risker, men kommer sällan åt problemen, och har långa ledtider. Personalmötena ser kanske likadana ut, där samma personer pratar hela tiden medan andra helt har checkat ut.

Arbetsrelaterad ohälsa läggs ofta på individer, men i dag vet vi att det snarare handlar om faktorer i verksamheten och den gemensamma arbetsmiljön som orsakar arbetsrelaterad ohälsa.

Arbetsmiljödialoger undersöker hur det står till med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samtidigt som ni utvecklar er möteskultur, skapar möjlighet till öppna samtal och engagerade medarbetare.

Som chef får du bättre stöd från dina medarbetare då dialogerna går ut på att ta gemensamt ansvar för att förbättra och utveckla er arbetsmiljö. Du får ett underlag till riskbedömningen som sedan blir ett stöd för att prioritera vad ni behöver arbeta vidare med. Med Arbetsmiljödialoger får du ett nytt sätt att arbeta systematiskt med OSA-faktorerna.

Välkommen att ta del av ett digitalt stöd som underlättar för chefer att leda ett utvecklande arbetsmiljöarbete där alla i personalgruppen bidrar!

Under ”visa program” kan du läsa mer om kursens upplägg och innehåll.

Upplägg och innehåll:

Arbetsmiljödialoger är ett chefsstöd som lär mer om hur man förebygger och hanterar OSA-faktorerna och omsätter dessa i praktiken på möten med sin personalgrupp. Det är ett mötesprogram med fem teman som bygger på Arbetsmiljöverkets OSA-föreskrift om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Dessa teman är:

  • Tydlig organisering
  • Balanserad arbetsbelastning
  • Arbetstid och återhämtning
  • Vänligt gruppklimat
  • Ansvarsfullt samarbete

Varje temamöte har en struktur med tydliga instruktioner för hur mötena ska genomföras. Allt för att möjliggöra öppenhet och delaktighet. Detta i sin tur utvecklar förhoppningsvis även relationerna och förståelsen för varandra i gruppen.

När du går igenom arbetet med Arbetsmiljödialoger med din personal genomför du samtidigt ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Metodiken i mötesprogrammet är baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Kursen går du igenom helt i egen takt via vår webbportal. Du får förkunskaper, instruktioner och inspiration till arbetsplatsträffarna samt stöd för riskbedömning.  Genom filmer, körscheman och bildspelsunderlag blir du väl förberedd och kan leda engagerande och relevanta möten i din personalgrupp.

Önskar du mer stöd under eller efter kursen? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med personlig handledning

Visa program