hieu

Hem » Arbetsmiljödialoger – digitalt stöd för psykosociala skyddsronder

Arbetsmiljödialoger – digitalt stöd för psykosociala skyddsronder

Videospelare

Behöver du som chef hjälp med att komma vidare i arbetsmiljöarbetet tillsammans med din personalgrupp? Vill du veta hur er nuvarande situation egentligen ser ut och vilka frågor som ni behöver jobba vidare med?

Arbetsmiljödialoger är ett digitalt stöd för dig i ett område där många är osäkra eller upplever att de kört fast i arbetsmiljöarbetet: hur skapas öppna samtal och gemensamt engagemang i arbetsmiljöarbetet?

Enkäter används ofta för att kartlägga risker, men kommer sällan åt problemen, och har långa ledtider. Personalmötena ser kanske likadana ut, där samma personer pratar hela tiden medan andra helt har checkat ut.

Arbetsrelaterad ohälsa läggs ofta på individer, men i dag vet vi att det snarare handlar om faktorer i verksamheten och den gemensamma arbetsmiljön som orsakar arbetsrelaterad ohälsa.

Arbetsmiljödialoger undersöker hur det står till med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samtidigt som ni utvecklar er möteskultur, skapar möjlighet till öppna samtal och engagerade medarbetare.

Som chef får du bättre stöd från dina medarbetare då dialogerna går ut på att ta gemensamt ansvar för att förbättra och utveckla er arbetsmiljö. Du får ett underlag till riskbedömningen som sedan blir ett stöd för att prioritera vad ni behöver arbeta vidare med. Med Arbetsmiljödialoger får du ett nytt sätt att arbeta systematiskt med OSA-faktorerna.

Välkommen att ta del av ett digitalt stöd som underlättar för chefer att leda ett utvecklande arbetsmiljöarbete där alla i personalgruppen bidrar!