hieu

Hem » Arbetsmiljödialoger – digitalt stöd för psykosociala skyddsronder

Behöver du hitta nya sätt att jobba med er organisatoriska och sociala arbetsmiljö? Det kanske går lite trögt, och på era arbetsplatsträffar är det svårt att få till öppna och uppriktiga samtal. Inte minst i tider där vi också måste träffas mer digitalt. Då har vi verktyget för dig. Ett digitalt chefsprogram med förkunskaper, metoder och tydliga instruktioner för era arbetsplatsträffar. Ni går igenom 5 teman som har stöd i forskningen för att utveckla en frisk arbetsplats.

Arbetsmiljödialoger är ett digitalt stöd för dig i ett område där många är osäkra eller upplever att de kört fast i arbetsmiljöarbetet: hur skapas öppna samtal och gemensamt engagemang i arbetsmiljöarbetet?
Filmerna med förkunskaper och mallarna med instruktioner lägger tyngd på hur du kan hjälpa personalen att prata konkret och utvecklande om ert faktiska nuläge. Du får enkla tips och metoder för att medarbetarna själva ska ta ansvar för er gemensamma arbetsmiljö, under ledning av dig. Du får ett utmärkt underlag för den riskbedömning du sedan behöver göra med ditt skyddsombud.

Arbetsrelaterad ohälsa läggs ofta på individer, men i dag vet vi att det snarare handlar om faktorer i verksamheten och den gemensamma arbetsmiljön som orsakar arbetsrelaterad ohälsa.
Arbetsmiljödialoger undersöker hur det står till med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samtidigt som ni utvecklar er möteskultur, skapar möjlighet till öppna samtal och engagerade medarbetare.
Som chef får du bättre stöd från dina medarbetare då dialogerna går ut på att ta gemensamt ansvar för att förbättra och utveckla er arbetsmiljö. Du får ett underlag till riskbedömningen som sedan blir ett stöd för att prioritera vad ni behöver arbeta vidare med. Med Arbetsmiljödialoger får du ett nytt sätt att arbeta systematiskt med OSA-faktorerna.

Välkommen att ta del av ett digitalt stöd som underlättar för chefer att leda ett utvecklande arbetsmiljöarbete där alla i personalgruppen bidrar!