Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa ur ett MTO-perspektiv

Få bättre arbetsmiljö och produktivitet! Välkommen till en konferens om MTO-perspektivet på människor, teknik och organisation.

Coronakrisen har tydligt visat vad som händer om beredskap, kompetens och utrustning är bristfällig. MTO-perspektivet – att få Människor att fungera med varandra, med Teknik och Organisation är högaktuellt.

Under konferensen får du lära dig mer om hur perspektivet kan användas. Att arbeta i olika spår med risker, arbetsmiljö, hälsofrämjande, kvalitet och produktivitet fungerar inte längre. MTO-perspektivet ser verksamheter som helhetssystem. Man kan inte lyfta ut enbart en del och jobba med den. Den här synen passar det moderna arbetslivets utmaningar. Idag finns t ex i stort sett inga arbetsplatser som inte behöver ta hänsyn till teknik eller andra kringliggande faktorer.

Lär av säkerhetsbranschen som har lång erfarenhet av MTO-perspektivet. Inom t ex HR, rehab, riskanalys, förändringsarbete och arbetsmiljö finns mycket att vinna med ett helhetsgrepp.

från 8.30 Registrering och kaffe

09.10 Välkommen och inledning
Därför gör vi den här konferensen just nu. Presentation av Metodicum och MTO.

09.30 Detta innebär ett MTO-perspektiv på HR- och arbetsmiljöfrågor
MTO har mycket att tillföra i klassiska personalfrågor som rekrytering, löner, kontorsergonomi, psykisk hälsa, mm.

Jenny Hellström, Fil.mag. i MTO/ergonomi, konsult och tidigare HR-specialist, i samtal med Peter Munck af Rosenschöld, VD Sveriges Företagshälsor.

10.10 Kaffe och smörgås

10.30 Bättre psykosocial arbetsmiljö med MTO
Ett effektivare sätt att säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Eva-Lotta Nylén, Fil. dr Arbets- och organisationspsykologi, MTO-specialist

11.10 Bättre utredningar med MTO
Många säkerhetskritiska branscher använder MTO-perspektivet vid utredningar av olyckor och tillbud, men det är också användbart vid t ex rehabiliteringsutredningar. Så går det till och här är nyttan.

Sara Petterson, Jur.kand, Fil.mag. MTO/Ergonomi

11.50 Lunch

12.50 Att leda med MTO
Så kan MTO förbättra ledarskapet.

Malin Mattson Molnar, Personalvetare, Fil. dr. Arbets- och organisationspsykologi, MTO-specialist

13.30 Riskanalys – hantera ohälsorisker
MTO erbjuder teori, metod och verktyg även för ohälsorisker, t ex vid förändringar. Riskanalys är inte bara ett lagkrav utan kan också ge verksamhetsförbättringar.

Marcus Lavin, Fil. dr. Psykologi, MTO-specialist

14.10 Varför samverkan mellan HR och Arbetsmiljö? Så gjorde vi!
Utmaningar som understryker varför man behöver arbeta med HR och arbetsmiljö i samverkan, nyttan i processer kring t ex riskanalyser, rehabilitering, arbetsmiljöutredningar och kompetensförsörjning. Så används verktyg, nyckeltal och annan uppföljning.

Föreläsare ej klar, kommer inom kort.

14.40 Eftermiddagsfika

15.00 Så gjorde vi: Ett exempel från industrin
Så används MTO-perspektivet som adderande verktyg i praktiken. Utredningar av arbetsrelaterad ohälsa.

Tommy Eriksson, Arbetsmiljöingenjör

15.30 Avslutande panel och frågestund
Föreläsarna svarar på åhörarfrågor inom fem fokusområden:
1. MTO-perspektivet brett – hur kan man jobba med det i HR-frågor?
2. OSA
3. Utredningar och uppföljningar
4. Ledning och ledarskap
5. Riskanalyser

Visa program