Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa ur ett MTO-perspektiv

Välkommen till en utbildning om MTO-perspektivet på människor, teknik och organisation.

Coronakrisen har tydligt visat vad som händer om beredskap, kompetens och utrustning är bristfällig. MTO-perspektivet – att få Människor att fungera med varandra, med Teknik och Organisation är högaktuellt. Under konferensen får du lära dig mer om vad perspektivet innebär och hur det kan användas i praktiken. Att arbeta i olika spår med risker, arbetsmiljö, hälsofrämjande, kvalitet och produktivitet fungerar inte längre. MTO-perspektivet ser verksamheter som helhetssystem. Man kan inte lyfta ut enbart en del och jobba med den. Den här synen passar det moderna arbetslivets utmaningar. Idag finns t ex i stort sett inga arbetsplatser som inte behöver ta hänsyn till teknik eller andra kringliggande faktorer.

Lär av säkerhetskritiska branscher som har lång erfarenhet av MTO-perspektivet och inspireras av hur perspektivet kan nyttjas som ett verktyg för ledarskapet och organisationen vid t ex utredning, riskanalys, förändringsarbete och arbetsmiljöarbete.

09.00 Välkommen och inledning
Uppstart av kursen. Presentation av Metodicum och MTO Säkerhet.

09.30 Vad är MTO-perspektivet och hur kan det tillämpas?
Teoretisk genomgång med exempel på tillämpningsområden vi kommer gå igenom under dagen.
Jenny Hellström, Fil.mag. i MTO/ergonomi, konsult och tidigare HR-specialist

10.15 Bättre psykosocial arbetsmiljö med MTO
Effektivare sätt att säkerställa en god organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö, hör mer om våra erfarenheter och senaste inom interventionsforskning.
Eva-Lotta Nylén, Fil. dr Arbets- och organisationspsykologi, MTO-specialist

11.10 Bättre utredningar och analyser med MTO
Många säkerhetskritiska branscher använder MTO-perspektivet vid utredningar av olyckor och tillbud, men det är också användbart vid t ex rehabiliteringsutredningar och riskanalyser – Så går det till och här är nyttan.
Jenny Hellström

11.55 Lunch

13.00 Att leda med MTO
Så kan MTO förbättra och utveckla ledarskapet.
Eva-Lotta Nylén, Fil. dr Arbets- och organisationspsykologi, MTO-specialist

13.45 Hur kan vi applicera MTO-perspektivet i praktiken?
Gemensamma övningar och diskussion utifrån dagen program
Övningarna faciliteras av Jenny Hellström och Eva-Lotta Nylén.

14.45 Summering av dagen

15.15 Avslut

Visa program