hieu

Hem » Nyheter » Stort behov av kunskap och verktyg för att förhindra arbetsplatsmobbning

Stort behov av kunskap och verktyg för att förhindra arbetsplatsmobbning

Upplagt den


– Folk sjukskriver sig på grund av att de trakasseras av sina arbetskamrater. Företag måste kunna ta hand om dessa problem på ett tryggt och säkert sätt, säger Richard Mårtensson.


Stefan Blomberg och Richard Mårtensson föreläser om arbetsplatsmobbning hos Metodicum. Stefan är legitimerad psykolog på Arbets- och miljömedicin på Linköpings universitetssjukhus, dessutom forskar han på halvtid om mobbning. Richard är seniorkonsult för Human & heart HR AB. Han var den förste HR-chefen i Sverige som införde den norska metoden Faktaundersökning för att utreda mobbning som standard i en hel kommun.

Enligt Stefan Blomberg är det ett stort problem att arbetsplatsmobbning ofta görs till en individfråga.

– Arbetsgivaren tror att det är fel på offret eller på förövaren och gör sig av med folk istället för att förbättra sin organisation. Men mobbning har tydliga kopplingar till organisation. Röriga och kaotiska verksamheter har mycket större problem med mobbning än stabila och välfungerande organisationer och företag.

Den andra utmaningen är hur man faktiskt handskas med frågorna när man inser att man har problem. Stefan anser att företag måste bli betydligt bättre på att hantera och utreda akuta problem!

Metoo har lyft frågan om mobbning

Stefan anser att många företag och organisationer har ett stort behov av mer kunskap. Samtidigt ser han att man på arbetsmarknaden tar ett större ansvar än tidigare och har ett större intresse för att lära sig om dessa frågor nu än innan. Det håller Richard Mårtensson med om.

– #MeToo-kampanjen har förändrat mycket, säger Richard. Den har gjort att det dolda som inte visats innan nu har kommit upp till ytan. Det är många som berörs av detta ämne och nu har det kommit upp på den politiska agendan, istället för att bara diskuteras bakom stängda dörrar som innan.

Vi frågade Richard som tidigare har erfarenhet av att vara HR-chef om vad han anser att en HR-chef kan bidra med, om det är något som ligger i deras händer.

– Jag skulle säga att som HR-chef måste man ta en mer oberoende roll, det ger trygga medarbetare. Vissa gånger måste man stå på medarbetarens sida och andra gånger chefens sida för att få det så objektivt som möjligt.

Genom att delta i Stefans och Richards seminarium hos Metodicum får man en förståelse för hur problem kan uppstå. Man lär sig i vilka organisationer det är vanligare att problemen uppstår och hur frågorna ska hanteras. Man får mer kunskap och beredskap till att hantera frågorna.

– Vi brukar få bra utvärderingar. Vanliga kommentarer vi får är att företagen känner att de får mer kött på benen och att de blir bättre på att hantera frågorna, berättar Stefan.

 

Viktigaste punkterna för att undvika mobbning på arbetsplatserStefan Blomberg:
  • Ordning och reda på sina system Att man får tillräcklig information om vad som gäller. Att man har en mötesstruktur. Kaotiska arbetsmiljöer = problem.
  • Lära sig grundläggande konflikthantering Gäller både chefer och medarbetare.
  • Handlingsberedskap Veta vad man ska göra när man får akuta problem. Ungefär som man har ett brandskydd, man vet vad man ska göra när det börjar brinna. Formulera en tydlig rutin!
 

Richard Mårtensson:
  • Ha en värdegrund att jobba för!
  • Kompetensbaserad rekrytering!
  • Stärka förtroendet! Om det är mycket konflikter, bristande förtroende, brist på tillit och många som småtjafsar finns det en risk att det kan urarta. Den allmänna stämningen på jobbet är viktig när det gäller mobbning. Litar de anställda på varandra eller inte?


Här kan du läsa mer om Stefans och Richards seminarium>>

Här kan du läsa mer om Faktaundersökning>>