hieu

Hem » Nyheter » Är ni redo för de nya reglerna om psykosocial arbetsmiljö?

Är ni redo för de nya reglerna om psykosocial arbetsmiljö?

Upplagt den
Den 31 mars nästa år börjar nya regler gälla som ställer krav på arbetsgivare att ha strategier mot ohälsosam arbetsbelastning, ohälsosamma arbetstider och kränkande särbehandling. Dessutom införs krav på att sätta upp mål för den psykosociala arbetsmiljön. Vi på Metodicum har flera utbildningar som hjälper dig med dessa frågor, t.ex. Psykosocial arbetsmiljö - vad, vem, hur? , Arbetstider och hälsa och Att schemalägga för hälsa och effektivitet i vård och omsorg. Dessutom kommer vi inom kort att presentera en konferens med fokus på den nya föreskriften.