hieu

Hem » Blogg » Almedalsseminarium om att bryta psykisk ohälsa

Almedalsseminarium om att bryta psykisk ohälsa

Upplagt den
En del av Almedalsveckans enorma utbud går att ta del av i efterhand på youtube. Jag vill tipsa om ett intressant seminarium, arrangerat av forskningsrådet Forte. Först presenteras ett pågående forskningsprojekt där man utvärderar olika behandlingar mot den typen av psykisk ohälsa som numera är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Därefter intervjuas socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Sen följer ett panelsamtal. Olika aktörer ger sin bild av vad som behövs för att bryta den negativa utvecklingen med ökande sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. Sammantaget framstår en bild av ett komplext problem som behöver angripas med flera olika typer av insatser. Här kan du ta del av seminariet>>