hieu

Hem » Nyheter » Allt vi har på gång inom rehabilitering!

Allt vi har på gång inom rehabilitering!

Upplagt den
Och Rehabilitering är ett ämne som ligger oss på Metodicum varmt om hjärtat. Vi har utbildat i rehabiliteringsprocessen sedan 90-talet. Förutom våra klassiska utbildningar, presenterar vi i vår en hel del nyheter. Missa inte dem!  

Nyheter: 

Mer prehab och effektivare rehab – inspirationsdagar med ”huret” i centrum
Välkommen till två fullmatade inspirationsdagar! Första dagen tecknar vi en bild av vad som skulle kunna ingå i ett fungerande prehab-arbete. Andra dagen tittar vi närmare på framgångsfaktorer i rehabarbetet. Dagarna består av korta, kärnfulla inpass för att belysa bredden och ge överblick.
Stockholm, 23-24 januari 2020

Arbetsrätt med rehabiliteringsfokus – ett kompetensnätverk
Ibland kommer rehabärenden att handla om arbetsrätt. Då är det extra viktigt att vi som chefer/ arbetsgivare har gjort rätt från början. Därför har vi satt ihop en utbildning om de arbetsrättsliga aspekterna av rehabilitering. Du får möjlighet att ingå i ett kvalificerat nätverk där du får handledning och synpunkter om dina mest komplexa case.
Stockholm, 20 februari + 19 mars + 23 april + 28 maj 2020

Rehabilitering i praktiken – ny lättillgänglig handbok
Rehabilitering i praktiken är en lättöverskådlig, praktisk och kortfattad handbok om sjukskrivning och rehabilitering. Hela processen och de olika viktiga tidpunkterna beskrivs med utgångspunkt från aktuell lagstiftning. Centrala begrepp förklaras och de olika rollerna sätts i sitt sammanhang.

Boken, som är skriven av Jan-Åke Brorsson, kommer ut i höst och är perfekt att sätta i händerna på t.ex. chefen som har sitt första rehabärende, eller ha som lathund för alla som jobbar med rehabilitering men inte kan lagstiftningen på sina fem fingrar. 

 

Beprövade återkommande kurser:Alkohol och droger i arbetslivet – arbetsrätt och praktiska åtgärder

Vad kan arbetsgivaren göra för att förbygga och åtgärda problem med alkohol och droger? När är det tillåtet att införa drogtester på arbetsplatsen? Hur kan man agera arbetsrättsligt om en anställd upptäcks med droger i kroppen? Och vilka metoder för är mest effektiva enligt senaste forskning? Välkommen till en uppskattad och intressant kursdag med experterna Annamaria Westregård, docent i arbetsrätt, och Ulric Hermansson, forskare med inriktning på drogprevention.
Stockholm, 27 november 2019

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Lär dig allt du behöver för att hantera rehabiliteringsärenden medmänskligt och professionellt, arbetsrättsligt korrekt och ekonomiskt effektivt. Detta är vår klassiska, heltäckande, tredagarsutbildning om en effektiv rehabiliteringsprocess.
Göteborg, 19-21 november 2019 Stockholm, 12-14 maj 2020

Rehabiliteringens lagar – rättspraxis
Välkommen till en utbildning som ger dig helhetsgrepp om de olika lagar som reglerar rehabilitering t.ex. LAS, AML, MBL, PUL, socialförsäkringsbalken, förtroendemannalagen och ledighetslagen.
Stockholm, 25-26 mars 2020