Allt du behöver veta om juridiken kring arbetstider

Välkommen till en riktig expertutbildning om arbetstidsreglerna! Här får du veta det som är svårt att läsa sig till. Hur begränsande är reglerna i arbetstidslagen och EUs arbetstidsdirektiv? Var finns gråzonerna? Vad kan vi lära av rättspraxis? Vilka möjligheter och risker finns?

Programinnehåll

Vad anger EU-direktivet och arbetstidslagen?
Varför finns de och hur ser de ut?
Vilka regler i EU-direktivet och i lagen är förhandlingsbara?
Vilka områden och begrepp är öppna för tolkningar (t.ex. ”särskilda risker” och ”stor ansträgning” vid nattarbete)?
Vilka avspeglingar ger lagarna i kollektivavtalen?

Hur fungerar tillsyn, straff och beslut?
Hur går tillsynen till och vem tar hand om den?
Vilka sanktioner finns?
Var börjar och slutar chefens ansvar?
Vilka är skyddsombudens möjligheter och plikter i förhållande till arbetstidsreglerna?

Vilka prejudikat finns från Arbetsdomstolen och EU-domstolen?
Hur har arbetstidslagen och EU-direktivet tolkats i domstolarna?
Vad kan vi lära av de prejudikat som finns på området?
Vilka möjligheter finns att lösa problemen genom kollektivavtal eller förläggning av arbetstid?

Vad händer i framtiden?
Vad diskuteras inom EU i fråga om arbetstider?
Hur är läget i Opt-outfrågan?

Hålltider

9.00 digital incheckning
9.30 utbildningen inleds
12.00-13.00 lunch
14.30 fika
16.30 slut

Visa program