Allt du behöver veta om diskrimineringsfrågor

Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder har skärpts till ordentligt sedan årsskiftet. Arbetet inkluderar numera alla sju diskrimineringsgrunder och ska bedrivas utifrån ett ramverk istället för planer. Även kravet på samverkan och lönekartläggning har stärkts reellt. Detta betyder att både arbetsgivare och utbildningsanordnare måste arbeta förebyggande med alla sju diskrimineringsgrunder.

Välkommen till en heltäckande utbildning om diskrimineringslagen! Du får en syste­matisk genomgång av lagens ändamål och ramar, aktuell rättspraxis och vad du ska uppfylla som arbetsgivare. Dessutom får du praktiska råd om hantering av uppkomna trakasseriärenden, och om arbetssätt för att säkra att diskriminering inte förekommer. I utbildningen ingår gruppdiskussioner kring au­tentiska exempel. Det finns också möjlighet att ta upp dina egna aktuella frågor och fall.

Ur innehållet

  • Vad är diskriminering, och vilka är de sju grunderna?
  • Vem kan diskriminera och vem kan bli diskriminerad?
  • Vilka krav har du på dig för att förebygga och vad innebär aktiva åtgärder?
  • Vad är trakasserier?
  • När har man utredningsskyldighet och vad ska en utredning innehålla?
  • Vad är nytt i diskrimineringslagen från 1 januari 2017?

Hålltider

09:00 Samling med kaffe och smörgås
09:30 Utbildningen börjar
12:00-13:00 Gemensam lunch
14:30 Eftermiddagsfika
16:30 Slut

 

 

Visa program