VEM KAN SÖKA:  Stödet är avsett för företag som vill arrangera arbetsmiljöutbildningar. Om chef och skyddsombud utbildas tillsammans kan upp till 70 procent av kostnaden subventioneras. Om skyddsombud/arbetsmiljöombud utbildas handlar det om 50 procent. Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar tillsammans 75 miljoner på stöd för arbetsmiljöutbildningar med start 1 januari 2021. Det innebär att företag inom den privata sektorn som har tecknat kollektivavtal om TFA för de anställda, kan få stöd till en del av utbildningskostnaden när ni går en arbetsmiljöutbildning hos oss. TILL VAD: Stödet ges till såväl digitala, företagsanpassade som öppna utbildningar och utbildningar på plats. Ni kan ansöka om ersättning även för resor och boende om det är aktuellt. Som chef kan du få stöd för både grundutbildning och vidareutbildning, medan du som skyddsombud endast kan söka stödet för vidareutbildning. HUR: Stödet söks hos och administreras av AFA Försäkring och finns tillgängligt tom 2023. Du ansöker på deras hemsida. Om du söker stödet i förväg så ska du inom två månader efter utbildningens genomförande skicka kopia på fakturan från oss till AFA Försäkring och om du söker i efterhand så ska du göra detta inom fyra månader. Deltagaren ska också svara på en uppföljningsenkät och sedan betalas stödet ut av Afa Försäkring. Varje ansökan behandlar Afa Försäkring individuellt. DESSA SUMMOR GÄLLER: Som individ kan du få max 10 000 kronor per år i stöd. Som arbetsgivare kan ni få max 250 000 kronor per år i stöd. Stödet kan max utgöra 70 procent av kostnaden om man går en vidareutbildning tillsammans som chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Det finns ett tak för hur mycket stöd som kan betalas ut:
              • 7 000 kronor per deltagare är maxbeloppet för stödet om utbildningen är tre dagar eller längre.
              • 5 600 kronor per deltagare är maxbeloppet för två dagar.
              • 3 500 kronor per deltagare är maxbeloppet för en dag.
O Om du som skyddsombud/arbetsmiljöombud går en vidareutbildning kan stödet max utgöra 50  procent av kostnaden. Det finns ett tak för hur mycket stöd som kan betalas ut:
              • 5 000 kronor per deltagare är maxbeloppet om utbildningen är tre dagar eller längre.
              • 4 000 kronor per deltagare är maxbeloppet om utbildningen är två dagar.
              • 2 500 kronor per deltagare är maxbeloppet om utbildningen är en dag.
Eftersom grundutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud omfattas av arbetsmiljölagen så ges inte stöd från AFA Försäkring till detta. Stödet gäller alltså bara vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud. Däremot ges stödet till chefer för grundutbildning inom arbetsmiljö.