hieu

Hem » Blogg » Test med webbterapi mot arbetsrelaterad stress och utmattning

Test med webbterapi mot arbetsrelaterad stress och utmattning

Upplagt den
Vid det här laget är de flesta forskare överens om att arbetsplatsinriktade åtgärder vid rehabilitering är det som mest säkert hjälper till att få tillbaka sjukskrivna i arbete. Därför är det intressant att ett forskningsprojekt nu testar att inkludera arbetsmiljöaspekter i webbterapi.

Grunden är ett program som tagits fram för KBT-terapi över nätet. Det vänder sig till personer som har stressdiagnoser. KBT (Kognitiv Beteende-Terapi) syftar lite förenklat till att hjälpa individen att förändra sina tankar och beteenden för att bättre klara av vardagen. I arbetsmiljödelen av webbterapi-programmet uppmanas deltagarna att reflektera kring hur de har det på jobbet. Frågor som ställs är bland annat hur arbetsvillkoren ser ut och vad som behövs för att det ska fungera bättre. Tanken är att påverka arbetsplatsen genom medarbetaren.

Preliminära resultat visar att arbetsmiljöfrågorna hjälper

Det här är alltså ett pågående forskningsprojekt som inte är klart ännu. Men de preliminära resultaten visar att det ser något bättre ut med arbetsåtergången för gruppen som får ta del av arbetsmiljödelen än för den grupp som får enbart det vanliga KBT-programmet.

Det här är spännande forskning tycker jag. Ett sånt här program är ju en ganska enkel och billig insats. Därför har den potential att få stor spridning om det fungerar bra. Men det är så klart viktigt att ansvaret för arbetsmiljön inte enbart hamnar i knäet på den stressjuke medarbetaren.

Här kan du läsa en längre artikel om studien på suntarbetsliv>>