hieu

Hem » Blogg » Emmaboda behåller ledningen i bäst sjuktal

Emmaboda behåller ledningen i bäst sjuktal

Upplagt den
Emmaboda kommun har landets lägsta sjukfrånvaro. Och det är ingen tillfällig formtopp utan en tydlig och stadig trend. Sjukfrånvaron har sjunkit varje år sedan 2006, men den positiva förändringen inleddes redan 1980 när den så kallade Emmabodamodellen lanserades.

Organiserar hälsofrämjande med individen i centrum

Emmabodamodellen kan förenklat sammanfattas med att alltid sätta individen i centrum. Det som är bra för individen är bra för kommunen. Men detta förhållningssätt har lett till att man byggt upp en organisatorisk struktur som främjar hälsan. T.ex. har ingen chef personalansvar för fler än 30 medarbetare, och arbetsgrupperna hålls små. Det gör att tidiga signaler på ohälsa lättare kan fångas upp.

Dessutom verkar politikerna i Emmaboda mycket medvetna om sitt arbetsmiljöansvar och engagerade i frågan. De har bestämt sig för att inte snåla in på det hälsofrämjande och på så sätt istället spara pengar på minskad sjukfrånvaro. Grundprincipen är att medarbetare som behöver det ska få all hjälp de behöver från företagshälsovården.

Här kan man läsa en längre artikel på suntarbetsliv>>