hieu

Hem » Blogg » Förtydligande av ”normalt förekommande arbete” på gång

Förtydligande av ”normalt förekommande arbete” på gång

Upplagt den
Förutom att socialministern har tillsatt en utredning som ska titta på begreppet ”normalt förekommande arbete”, kommer också Högsta förvaltningsdomstolen att pröva tillämpningen av begreppet under våren. Konkret handlar det om den prövning som ska göras av rätten till sjukpenning efter dag 180. Före denna tidsgräns prövas arbetsförmågan mot det egna arbetet, eller annat arbete som den egna arbetsgivaren kan erbjuda, med eller utan arbetsanpassning. Men efter dag 180 kan man bara få sjukpenning om man inte kan utföra något ”normalt förekommande arbete” på arbetsmarknaden.

Kritik mot Försäkringskassans bedömningar

Som jag skrivit om tidigare, hävdar LO-TCO Rättsskydd att Försäkringskassan hänvisar till fiktiva arbeten i sina bedömningar. De menar att Försäkringskassan borde ange exempel på arbeten som den sjukskrivne kan klara om de drar in sjukpenningen. Det är två olika fall som nu ska bedömas av Högsta förvaltningsdomstolen. De kommer alltså att bli vägledande för tillämpningen framöver. Det blir intressant att följa. Tidningen Arbetet har gjort en klargörande översikt över den historiska bakgrunden till begreppet ”normalt förekommande arbete”. Den kan man läsa här >>