Psykosocial säkerhetskultur

Går det att använda erfarenheter från säkerhetskulturarbete för en bättre psykosocial arbetsmiljö?

Många svenska organisationer i riskfyllda branscher har en välutvecklad säkerhetskultur. De har omsatt värderingar om säkerhet till praktiska arbetssätt som innebär att ingen tar onödiga risker. Men i det moderna arbetslivet är det den psykiska ohälsan som ökar allra mest. Går det att bygga en säkerhetskultur för att hantera psykosociala risker? Vilka värderingar är det som leder till god psykosocial arbetsmiljö?

Välkommen till en konferens som smakar på begreppet psykosocial säkerhetskultur. Det är en konferens utan färdiga svar, med olika perspektiv som möts, där du får input för att dra egna slutsatser och hitta vägar för din organisation.

Konferensen arrangeras i samarbete med WSP Sverige

 wsp_RGB_minst

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Med drygt 36 500 medarbetare på 500 kontor i 40 länder bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.

från 8.30 registrering, kaffe och smörgås

9.00 Välkommen, inledning

9.25 – 10.15 Vad är säkerhetskultur?
Begreppet säkerhetskultur för ofta tankarna till skyddsutrustning, checklistor, och tillbudsrapporter. Men detta är egentligen bara yttringar av säkerhetskulturen. Vad är säkerhetskultur och vad fyller den för funktion för organisationen och för medarbetarna? Vilka psykosociala faktorer är betydelsefulla för en bra säkerhetskultur? Och hur kan vi kombinera hög säkerhet med innovationer och effektivitet? Marianne illustrerar sin presentation med exempel från forskning inom industrin och vårdsektorn.

Marianne Törner

10.15 fika

10.35 -11.15 Psykosociala risker enligt Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4
Den nya föreskriften kan sägas utgöra en basplatta av överenskommen sanning om organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker. Vilka är de? Vilken vägledning ger arbetsmiljölagen om arbetet med den här riskhanteringen?

Per-Arne Spiik

11.20 – 12.00 Andra psykosociala risker och hur man upptäcker dem, en forskningsöversikt
Forskningen om psykosocial arbetsmiljö går ständigt framåt och pekar ut aspekter som inte täcks in av AFS 2015:4. Vilka är de viktigaste begreppen? Vad är skillnaden mellan fysiska och psykiska risker? Vad innebär den psykosociala arbetsmiljöns komplexitet och hur kan vi hantera den?

Mats Eklöf

12.00 – 13.00 Gemensam lunch

13.00 – 13.40 Hur företagskulturen kan påverka den psykiska hälsan
Författarna och konsulterna Helena Timander och Marie Alani har tittat på hur många framgångsrika företag styrs av värderingar och har ett högre syfte än att gå med vinst. Värderingarna formar en stark företagskultur som påverkar beteenden hos såväl ledningen som var och en av medarbetarna, och det verkar ha stor påverkan på såväl hälsa som lönsamhet.

Helena Timander och Marie Alani

13.40 – 14.10 Hälsofrämjande ledarskap börjar med värderingar
Forskaren Johan Larsson har undersökt framgångsrika organisationer som har god arbetsmiljö, friska medarbetare och hög effektivitet. Han har framförallt undersökt ledarskapet i dessa organisationer och hittat gemensamma beteenden och värderingar i ett hälsofrämjande och effektivt ledarskap.

Johan Larsson

14.10 – 14.30 fika

14.30 – 15.10 Bolidens säkerhetskulturresa från då till nu
Hur har säkerhetsarbetet utvecklats under de senaste 20 åren inom en riskfylld industri? På vilket sätt har de organisatoriska aspekterna påverkat den psykosociala arbetsmiljön?  Jarl kommer att belysa möjligheter och utmaningar i att mäta framgång i säkerhetskultur arbetet. Han ställer sig även frågan om ekonomiska konsekvenser har någon påverkan på exempelvis olycksfallstalen.

Jarl Oscarsson

15.15 – 16.00 Panelsamtal med dagens föreläsare
Vilka ingredienser behövs i en psykosocial säkerhetskultur? Vad finns det för fördelar med att jobba med psykosocial arbetsmiljö som en kultur- och värderingsfråga? Vad är den viktigaste erfarenheten att ta med från säkerhetskulturarbete till den psykosociala arbetsmiljön?

Visa program