hieu

Hem » Om oss » Personal

Vi som jobbar på Metodicum

Välkommen att kontakta oss!

Veronika Törnqvist

Veronika Törnqvist

Veronika är VD och ägare till Metodicum. I den dagliga verksamheten arbetar hon med att koordinera våra utbildningar. Det är Veronika du kontaktar om du vill anmäla dig till en utbildning eller om du har frågor kring det praktiska. Likaså om du vill ordna en intern utbildning med någon eller några av våra konsulter. Om du vill veta mer om Hälsobokslut online bokar du en visning med Veronika.

veronika.tornqvist@metodicum.se

0586-421 14

Jonas Gustafsson

Jonas Gustafsson

Jonas är ansvarig för våra medarbetarenkäter och frågeformulär. Om du är intresserad av att inleda en arbetsmiljökartläggning så kan du med fördel boka ett möte med Jonas. Jonas är också vår ekonomiansvarige, så det är honom du kontaktar om du har problem med en faktura.

jonas.gustafsson@metodicum.se

0586-421 06

Jenny Forsling

Jenny Forsling

Jenny är programansvarig för konferenser och utbildningar. I samarbete med våra konsulter sätter hon samman program och anlitar föreläsare. Kontakta Jenny om du har tankar kring någon utbildning eller konferens som du vill se i vårt utbud! Jenny är också redaktör för vår hemsida och vårt nyhetsbrev.

jenny.forsling@metodicum.se

0586-421 11

Meikel Jungner

Meikel Jungner

Meikel är statistisk analytiker och är den som arbetar praktiskt med våra medarbetarundersökningar och frågeformulär. Det är Meikel som gör i ordning formulären i webb- eller pappersformat, och det är han som analyserar resultaten och sätter samman rapporter allt efter kundens önskemål. Meikel kontaktar du när du har frågor om en pågående medarbetarundersökning.

meikel.jungner@metodicum.se

0586-421 17

Ewa Henriksson

Ewa Henriksson

Det är oftast Ewa som svarar när du ringer vårt växelnummer. Hon är den som guidar dig rätt om du inte vet vem som kan svara på din fråga. Ewa arbetar också med fakturering och löner.

ewa.henriksson@metodicum.se

0586-421 00

Anette Enqvist

Anette Enqvist

Anette har hand om vårt kundregister. Hon ser till att våra e-post-utskick kommer rätt och tar reda på alla svar som kommer in.

anette.enqvist@metodicum.se

0586-421 00

Annika Andersson

Annika Andersson

Annika håller ordning på vårt register och hjälper till med brevutskick och att göra i ordning material till våra utbildningar. Det är också Annika som administrerar bokbeställningar.

annika.andersson@metodicum.se

0586-421 00

Lars Törnqvist

Lars Törnqvist

Lars är grundare till det företag som idag är Metodicum. Han är nästan helt pensionerad, men håller fortfarande i några utbildningar till exempel Rehabiliteringens lagar, och finns i bakgrunden som inspiratör och bollplank.

lars.tornqvist@metodicum.se

0586-421 00

Acta

Acta

Acta är vår kontorshund. Hon sprider trivsel och ser till att vi tar fikapaus och lunch i rätt tid.