Kompetensbaserad rekrytering, varför och hur då?

Att hitta och behålla rätt kompetens är en avgörande framgångsfaktor för i stort sett alla moderna organisationer. Det är också en av de svåraste utmaningarna. Kompetensbaserad rekrytering bygger på forskning och handlar om att hitta rätt kandidat baserat på kompetens och inget annat. Samtidigt är det en metod som har potential att förbättra både mångfald och arbetsmiljö på arbetsplatserna. Konferensen belyser varför och ger olika perspektiv och exempel på kompetensbaserad rekrytering.

Välkomna till en konferens om att rekrytera effektivt, professionellt och rättvist med forskningsbaserade metoder!

Kombineras med fördel med workshoppen: Rekrytera kompetensbaserat – så gör du! som äger rum dagen efter i samma lokal.

 

från 8.30 registrering, kaffe och smörgås

9.00 Välkommen

9.10 Inledning av dagens moderator Sofia Rasmussen

9.30 Diskriminering vid rekrytering, hur ser det ut och vad kan vi göra?
Är vi bra eller dåliga på att rekrytera fördomsfritt i Sverige? I vilken utsträckning hindrar lagen arbetsgivare från att diskriminera vid rekrytering? Vad kan organisationer vinna på att rekrytera mångfaldsmedvetet?

Hooshang Bazrafshan, mångfaldsspecialist och konsult inom likabehandling och mångfaldsarbete

10.10 Fika

10.30 Rekrytering med förnuft, känsla eller vetenskap?
Vad säger forskningen om olika rekryteringsmetoder och deras förmåga att predicera arbetsprestation? Är tester ett sätt att hantera rekryteringsprocessen utifrån vetenskap? När ska man använda tester? Hur vet man om ett test är bra eller dåligt?

Anders Sjöberg, docent och lektor vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, forskar om rekrytering, arbetspsykologiska tester och bedömningstjänster för arbetslivet.

11.30 Kortare paus

11.40 Hur kan man räkna på intäkter och kostnader för en rekrytering?
Vad kostar personalomsättning? Vad kostar en felrekrytering, och vad är det som kostar? Vad är rimligt att investera i en rekryteringsprocess?

Thomas Aronsson, personalekonom och författare

12.20 – 13.20 Lunch

13.20 Varför är kompetensbaserad rekrytering avgörande för arbetsmiljön?
Hur hänger kompetensbaserad rekrytering ihop med människosyn, etiskt ledarskap och nollvision för kränkande särbehandling? Hur kan man tänka kring värderingar och kompetens? Om man lämnar rekryteringskriteriet ”passar in i gänget”, hur bygger man fungerande team av olika människor?

Richard Mårtensson och Andreas Pernhall, seniora rådgivare på Human & heart.

14.05 Kortare paus

14.15 Hur användes vetenskapliga metoder för att rekrytera 800 chefer på nya Karolinska sjukhuset?

Hur gick det till praktiskt? Vilka var utmaningarna utifrån ett HR-perspektiv? Vad blev resultatet?

Anna Annerberg, HR-chef på Karolinska universitetssjukhuset

14:55 Fika

15.15 Varför valde Martin & Servera att ändra upplägg för rekrytering?
Hur ser den nya, kompetensbaserade rekryteringsprocessen ut på grossisten Martin & Servera? Varför har de gjort den förändringen? Vad har det lett till? Vilka har varit de största utmaningarna och vinsterna?

Jenny Hedberg, Chef HR-strategi och verksamhetsutveckling och

Stefan Gunnarsson, Utbildning och Utvecklingschef på Martin & Servera.

 

16.00 Frågestund, sammanfattning och avslutning

16.30 Slut

Visa program