hieu

Hem » Events » Samarbete i den mångkulturella arbetsgruppen

Samarbete i den mångkulturella arbetsgruppen

Bilder | Schema

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. De flesta företag och organisationer har idag både kunder och medarbetare med olika kulturella bakgrunder. Och just i arbetslivet är risken stor att det spännande kulturmötet övergår till den frustrerande kulturkrocken. Med kunskap om kulturskillnader minskar risken för fördomar och missförstånd. Då kan mångkultur bli en styrka istället för en svaghet på din arbetsplats.

Är du chef över en mångkulturell grupp där flera medarbetare har utländsk bakgrund?  Är du själv inflyttad chef och har svårt att förstå den svenska managementkulturen? Har du kollegor med andra kulturella identiteter än du själv? Upplever du att skillnader i värderingar och beteenden försvårar samarbetet på din arbetsplats?

Välkommen till en praktisk och handgriplig utbildningsdag om samarbete i en mångkulturell arbetsgrupp. Du lär dig att förstå och hantera kulturskillnader på arbetsplatsen. Under dagen ges utrymme för diskussion kring deltagarnas egna erfarenheter och lösningsförslag till olika dilemman.

Utbildare

Christine Beckman har bott, studerat eller arbetat utomlands under halva sitt liv och har därför alltid levt med en medvetenhet om andra kulturer. I mer än 25 år har hon utbildat i att förstå och hantera kulturskillnader på företag och myndigheter. Därigenom har hon samlat på sig mängder av kunskap och exempel från arbetslivet. Hon är, tillsammans med Jenny Forsling, författare till boken Från kulturkrockar till kulturmöten, nominerad till årets HR-bok 2009. Boken ingår i kursavgiften.

Ur innehållet:

Vad är kultur?
Vad är kultur och vad är personlighet?
Vad finns under ytan? – isbergsmetaforen

Kunskap om kultursfärer
Prestationskultur jämfört med relationskultur
Prestationskultur jämfört med gruppkultur
Hur kan de olika kultursfärerna samarbeta?
Den exotiska svenska managementkulturen!

Samarbete över kulturgränser
Vad gör jag när människor beter sig konstigt?
Hur långt kan man anpassa sig till en ny kultur?
Praktiska råd

Schema

9.00 samling med kaffe och smörgås

9.30 utbildningen inleds, under dagen varvas föreläsning med diskussioner, frågor och övningar

12.00 gemensam lunch

13.00 utbildningen fortsätter

15.00 fika

15.30 utbildningen fortsätter

16.30 slut

 

 • Anmälan till Samarbete i den mångkulturella arbetsgruppen

 • Fält markerade med * behöver fyllas i.
 • Deltagare

  Lägg till fler deltagare

 • Bokningsvillkor

  Information

  Pris: 5.500 kr

  Kurstillfällen:

  Inga datum